Sejmik Rehabilitacyjny województwa podkarpackiego

W homilii biskup nawiązując do odczytanej Ewangelii powiedział m.in.: Jezus po dziś dzień przebywa w Kościele, ale jest tylko jedna metoda, by Go znaleźć. Trzeba Go pochwycić miłością. To On utożsamia się z każdym człowiekiem…

Łódź: Zrób zdjęcie Caritas i wygraj pielgrzymkę do Ziemi Świętej!

Konkurs ma charakter regionalny. Mogą w nim uczestniczyć mieszkańcy archidiecezji łódzkiej. W ocenie konkursowej będą brane pod uwagę dwie kategorie uczestników: amatorzy i profesjonaliści. Zdjęcia należy dostarczyć do siedziby…

Rzeszów: Śniadanie wielkanocne dla ubogich

W Wielki Czwartek i Wielki Piątek – przy finansowym wsparciu MOPS w Rzeszowie – wydano 1150 osobom wędlinę, chałkę, chleb i owoce. Z biednymi i bezdomnymi do śniadania zasiedli m.in.: biskup ordynariusz Jan Wątroba z rektorem WSD…

Wielkanocne śniadanie w Gnieźnie

Świąteczny posiłek został poprzedzony Mszą św., którą dla zgromadzonych odprawił ks. Krzysztof Stawski, dyrektor gnieźnieńskiej Caritas. Po Eucharystii wszyscy zaproszeni zostali na uroczyste śniadanie, na którym tradycyjnie nie…

Lublin: 100 ton jabłek dla potrzebujących w ramach programu "Embargo"

Do naszej Caritas przyjechał transport 24 ton jabłek z Józefowa nad Wisłą. Przystępujemy do rozdzielenia owoców wśród potrzebujących. Każdy otrzyma od 5 do 10 kg jabłek. Ta pomoc trafi do podopiecznych Caritas w Lublinie i całej…

Lublin: Chleb Dobroci

W tym roku cały dochód przeznaczymy na pomoc dla najuboższych z archidiecezji lubelskiej. Dzięki pozyskanym środkom finansowym przygotujemy m.in. paczki żywnościowe dla potrzebujących – wyjaśnia ks. Wiesław Kosicki, dyr. Caritas…

Radom: 300 paczek żywnościowych na Wielkanoc

Paczki udało się przygotować ze środków własnych Caritas i z produktów, które przekazał Radomski Bank Żywności. Staramy się co roku przygotować paczki dla naszych podopiecznych. W tym roku otrzymało je ok. 300 osób - mówi ks.…

Kraków: Caritas pomaga przed Wielkanocą

W dniach 13-14 marca odbyła się przedświąteczna zbiórka żywności. Oprócz centrali Caritas do udziału zgłosiły się 24 parafie z archidiecezji krakowskiej. Akcję przeprowadzono w 116 sklepach, a wzięło w niej udział około 1,3…

Siedlce: Ukraińcy potrzebują wsparcia

W Siedlcach przebywają co najmniej trzy rodziny Ukraińców, które przyjechały tu w ostatnich miesiącach. Rodziny otrzymują niewielkie rządowe wsparcie, ale większość pieniędzy muszą przeznaczyć na opłacenie czynszu za wynajem…

Wolontariusze siedleckiej Caritas będą układać Kilometry Dobra

Kilometry Dobra to akcja ogólnopolska, której organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Uczestniczy w niej 30 organizacji, wśród nich Caritas Diecezji Siedleckiej – mówi Ilona Trojnar, kierownik biura zarządu siedleckiej…