• Caritas
  • Caritas

Carrefour dzieciom

W dniu dzisiejszym podczas konferencji prasowej Carrefour Polska przekazał 108 000 euro na pomoc dzieciom objętym Programem Skrzydła.

W dniu dzisiejszym podczas konferencji prasowej Carrefour Polska przekazał 108 000 euro na pomoc dzieciom objętym Programem Skrzydła. 200 najuboższych uczniów z 25 szkół podstawowych w całym kraju otrzyma wsparcie finansowe.Jak podkreślił prezes Carrefour Polska Alain Souillard, dzięki wspólnej inicjatywie dzieci potrzebujące wsparcia będą mogły spełniać swoje marzenia, rozwijać talenty i cieszyć się w pełni dzieciństwem i młodością.Wykluczenie społeczne w istotny sposób połączone jest z występowaniem ubóstwa w rodzinie. W Polsce jest ponad 650 tys. dzieci, których rodziców nie stać na zakup odzieży, podręczników szkolnych, czy zapewnienie najbardziej fundamentalnej potrzeby, takich jak wyżywienie czy zakup odzieży. Skutki ubóstwa mogą być negatywne nie tylko w sensie materialnym, ale również w sensie emocjonalnym, psychicznym i społecznym. Może ono stać się powodem wyobcowania i marginalizacji społecznej dzieci ze środowisk ubogich. Z myślą o takich dzieciach realizowany jest Program "Skrzydła".- Podejmujemy starania, żeby zapobiec stygmatyzacji biedą dzieci z najuboższych rodzin w Polsce. Jesteśmy wdzięczni grupie Carrefour Polska za zaangażowanie społeczne i społeczną odpowiedzialność. Taka postawa firmy pozwala na rozwój społeczności lokalnych, w których firma jest obecna, a tym samym zapobiegania wykluczeniu – powiedział dyrektor Caritas Polska ks. Adam Dereń.Caritas składa serdeczne podziękowania grupie Carrefour za hojność, społeczne zaangażowanie i wrażliwość na los dzieci. Dzięki inicjatywie Carrefour kolejnym 200 uczniom zostanie ułatwiony życiowy start. Mamy nadzieję, że Program Skrzydła przyczyni się do tego, że w Polsce będzie coraz mniej dzieci, których dzieciństwo z powodu biedy pozbawione jest radości i nadziei.Skrzydła to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych.Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego.Program Skrzydła daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.Więcej informacji o Programie na stronie: www.skrzydla.pl