• Caritas
  • Caritas

Frysztak: poradnia rodzinna w budynku parafialnym

Rodzicom pomogą rozwiązać problemy wychowawcze i małżeńskie a dzieciom zorganizują czas wolny i odrobią z nimi lekcje.

Rodzicom pomogą rozwiązać problemy wychowawcze i małżeńskie a dzieciom zorganizują czas wolny i odrobią z nimi lekcje. Mowa o pracownikach i wolontariuszach poradni SOS dla Rodziny. Poradnia mieści się w budynku parafialnym przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Frysztaku. Powstała jako uzupełnienie działającego tam od roku Centrum Profilaktyczno-Edukacyjnego "Razem Raźniej".
W Poradni dyżuruje psycholog, logopeda, policjant, pracownik socjalny a w razie potrzeby także ksiądz. - Doradzamy rodzicom i ich dzieciom jak na co dzień rozwiązywać problemy z którymi nie są sobie w stanie sami poradzić - mówi Małgorzata Gliwska-Jędrysik, pomysłodawczyni utworzenia poradni.
Poradnia może już pochwalić się kilkoma sukcesami. Po pomoc coraz częściej zgłaszają się osoby dorośle. Są to problemy związane z uzależnieniami, prawem czy problemy wychowawcze. - Rozmawiamy, jeśli możemy to pomagamy, bądź kierujemy do odpowiedziach specjalistów czy też instytucji - dodaje Gliwska-Jędrysik.
- Poradnia dobrze funkcjonuje dzięki swojej lokalizacji. Umiejscowienie w budynku parafialnym i przychylność proboszcza ks. Bogdana Bogaczewicza sprzyja takiej działalności - zapewnia pomysłodawczyni poradni. - Proboszcz udostępni nam za darmo pomieszczenia parafialne, pomógł wyremontować, wspiera dobrą radą i mobilizuje do dalszego działania - dodaje.
W codziennych zajęciach Centrum Profilaktyczno-Edukacyjnego "Razem Raźniej" bierze udział kilkadziesiąt dzieci z Frysztaka i okolicznych miejscowości. Z porad dyżurujących w Poradni Rodzinnej specjalistów codziennie korzysta kilkanaście osób.