Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

2799
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Żeromskiego 5A, 43-300 Bielsko-Biała
+48 734 176 648
+48 33 8191203
caritas@bielsko.opoka.org.pl
www.caritas.bielsko.pl
REGON:
NIP:
040038595
5471902638
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
ks. Robert Kasprowski
ks. Ignacy Czader
Konto bankowe PLN: 59 1160 2202 0000 0000 3267 2737