Caritas Diecezji Gliwickiej

3346
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice
+48 32 2307870, +48 32 2319699
+48 32 2307887
caritas@kuria.gliwice.pl
www.caritas.gliwice.pl
REGON:
NIP:
KRS:
040022246
6311008107
0000247809
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
ks. Rudolf Badura
ks. Jan Łojczyk
Konto bankowe PLN: 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128