Caritas Diecezji Rzeszowskiej

6704
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów
+48 17 8521658, +48 17 8528660, +48 17 8528661
+48 17 8528660
caritas@caritas.rzeszow.pl
www.caritas.rzeszow.pl
REGON:
NIP:
040012153
8131008957
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
Sekretarz:
ks. Stanisław Słowik
ks. Władysław Jagustyn, ks. Bogdan Janik
s. Joanna Smagacz
Konto bankowe PLN: 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616