Caritas Diecezji Tarnowskiej

7362
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów
+48 14 6317320, +48 14 6317321, +48 14 6317322
+48 14 6317329
caritas@diecezja.tarnow.pl , caritas1@diecezja.tarnow.pl
www.caritas.diecezja.tarnow.pl
REGON:
NIP:
KRS:
850012901
8731211951
0000211791
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:

Sekretarz:
ks. prałat Zbigniew Pietruszka
ks. Krzysztof Majerczak
Jerzy Pikul
Konto bankowe PLN: 71 1020 4955 0000 7302 0097 4683

 

Zapraszamy do serwisu charytatywnego www.pomagam.caritas.pl

pomagam2_728x90_2