Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

3267
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Bema 32-34, 65-170 Zielona Góra
+48 535 44 25 44
+48 68 411 02 97
zielonagora@caritas.pl
www.caritas.zgora.pl
REGON:
NIP:
KRS:
210009263
9291333282
0000226818
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
ks. Stanisław Podfigórny
Konto bankowe PLN: 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964