Caritas Spes z Ukrainy dziękuje za pomoc

Ze względu na trudną sytuację panującą na Ukrainie w 2014 roku, wiele rodzin znaleźli się w trudnej sytuacji. Ogólna sytuacja ekonomiczna w Ukrainie też cały czas się pogarsza.

Odpowiedzią na potrzeby ukraińskich rodzin było zorganizowanie przez Caritas Polska akcji pod hasłem „Rodzina Rodzinie – Rodziny Polskie rodzinom ukraińskim”. Dzięki tej akcji pomoc otrzymali rodziny zagrożone kryzysem ekonomicznym, osoby uczestnicy wydarzeń na Majdanie, którzy doznali obrażeń fizycznych i wymagają długotrwałego leczenia i niemałych pieniędzy na rehabilitacje, rodziny które stracili swoich głównych żywicieli w czasie krwawych zdarzeń na Majdanie. Dzięki tej akcji ludzie dobrej woli w Polsce wyrazili jedność i troskę o ludziach w Ukrainie w trudnym dla nas momencie.

Dziękujemy serdecznie Caritas Polska za zorganizowanie tej akcji. Wyrażamy wdzięczność diecezjalnym Caritas w Polsce, dzięki którym kontakty do osób potrzebujących z parafii ukraińskich trafili do parafii polskich, a także wszystkim rodzinom w Polsce, które dzieląc się tym co posiadają, pomogli swoim braciom i siostrom na Ukrainie.

Na dzień dzisiejszy sytuacja na Ukrainie wciąż jest bardzo trudna i niepewna. Na wschodzie Ukrainy nadal giną ludzie. Trwają tam bombardowania terenów zamieszkałych przez ludzi. Wiele osób straciło całe posiadłości i musieli uciekać na tereny zachodniej Ukrainy. Zwracają się do nas o pomoc i wsparcie materialne, a my pokładamy nadzieje na dalszą Waszą pomoc dla poszkodowanych rodzin.

Z wyrazami szacunku, wdzięcznością

i darem modlitwy

Dyrektor Caritas Archidiecezji Lwowskiej ks. Wiesław Dorosz