Rok Caritas w diecezji siedleckiej

Podziękowania dla darczyńców, wolontariuszy i pracowników za tworzenie dzieła Caritas wśród najbardziej potrzebujących oraz przedstawienie form działalności największej w Polsce organizacji charytatywnej to idea Roku Caritas. Siedlce to pierwsza z lokalizacji, w której rozpoczną się obchody. Podczas każdego z 12 miesięcy w bieżącym roku, będą prezentowane poszczególne aktywności Caritas – mówi ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Rok Caritas - 2015

Celem Caritas jest wypełnianie przykazania miłości poprzez pomoc tym ludziom, którzy sami sobie nie radzą. Caritas działa w kraju na obszarze 44 diecezji. Tworzy ją ponad 100 tysięcy wolontariuszy. Posiada 900 placówek świadczących codzienną pomoc i troskę (noclegownie, jadłodajnie, domy samotnej matki, Okna Życia, świetlice socjoterapeutyczne, hospicja, punkty wydawania odzieży, punkty dystrybucji żywności, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki interwencji kryzysowej). Caritas w Polsce angażuje się również w pomoc zagraniczną. Caritas Diecezji Siedleckiej jako pierwsza włącza się w obchody Roku Caritas. W ramach obchodów pokażemy wiele działań siedleckiej Caritas na rzecz osób niepełnosprawnych, ponieważ mamy bogatą ofertę zorganizowanych działań dla osób z niepełnosprawnością, jak warsztaty terapii zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej oraz projekty miękkie – w tym wyjazdy i obozy dla niepełnosprawnych – mówi ks. Marek Bieńkowski, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej. Przy tej okazji chcemy pokazać, co robimy, a poprzez to chcemy uświadamiać społeczeństwo, że osoby niepełnosprawne też mogą pracować i normalnie funkcjonować – dodaje.

Gala w Siedlcach rozpocznie się 15 stycznia w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce przy ul. Bp. Świrskiego 31, o godz. 10:00. W czasie gali przewidziane są wystąpienia m. in.: dyrektora Caritas Polska ks. Mariana Subocza, dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej ks. Marka Bieńkowskiego, dyrektor mazowieckiego oddziału PFRON Elżbiety Boguckiej, kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej Katarzyny Rola-Skorupskiej, Danuty Skwierczyńskiej z Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach oraz Karola Dominiaka, którego życie odmieniło się właśnie dzięki Caritas.

Caritas Diecezji Siedleckiej

Podczas gali zostaną również wręczone nagrody dla pracodawców, którzy działają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Nagrodzeni zostaną też zwycięzcy konkursu „Być Aktywnym”. Podczas imprezy odbędą się również występy artystyczne zespołów z placówek Caritas Diecezji Siedleckiej. Na koniec przewidziano poczęstunek i turniej gry boccia.

Plan obchodów Roku Caritas  z udziałem Caritas Polska i Caritas Diecezji Siedleckiej

10:00 – 10:30 Rejestracja zaproszonych

10:30 – 11:00 Uroczyste otwarcie   – Dyrektor Teatru  Waldemar Koperkiewicz

 • Wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach działań Caritas – Dyrektor Caritas Polska – ks Marian Subocz
 • Działania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych w Caritas Diecezji Siedleckiej – Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej ks Marek Bieńkowski
 • Podsumowanie współpracy PFRON i Caritas oraz plany na przyszłość – Dyrektor PFRON Oddziału Mazowieckiego Elżbieta Bogucka

11:00– 11:30 Współpraca Caritas z pracodawcami na rzecz osób niepełnosprawnością – Katarzyna Rola-Skoropuska

 • „Być aktywnym” – prezentacja sylwetki – Karol Dominiak
 • Działania Caritas z związane z aktywizacją społeczną osób z niepełnosprawnością – Kierownik biura/koordynator aktywizacji zawodowej Centrum integracji Społecznej w Siedlcach przy Caritas Diecezji Siedleckiej Danuta Skwierczyńska

11:30 – 11:45 Wręczenie nagród PRACODAWCOM

 • Wręczenie nagród w ramach konkursu plastycznego „Być Aktywnym”

11:45 – 12:00 Występ artystyczny zespołów z poszczególnych placówek Caritas Diecezji Siedleckiej:

 • 1. WTZ Biała Podlaska – „Warsztatowe Aniołki” – taniec
 • 2. WTZ Parczew – „Everything – jesteś wszystkim”, pantomima
 • 3. WTZ Siedlce – zespół wokalno-taneczny „Radośni” – taniec „YMCA”
 • 4. ŚDS Biała Podlaska – zespół „Złote Struny”, „Pastuszek Bosy” i „Zabiorę Cię”, śpiew
 • 5. WTZ Skórzec – „Tak jak śnieg”, śpiew

12:00 – 13:00 Catering

13:00 – 15:00 Turniej gry boccia

Prowadzenie uroczystości: Karol Dominiak

 

Słowo Ks. Dr. Mariana Subocza na obchody Roku Caritas w styczniu

Czcigodni Księża,

Parafialne Zespoły Caritas oraz Akademickie, Szkolne i Przedszkolne Koła Caritas,

Drodzy Ofiarodawcy i Przyjaciele,

serdecznie pozdrawiam Was wszystkich u progu Nowego 2015 Roku, który będzie obchodzony jako ROK CARITAS, ze szczególną troską o rodzinę. Wraz z Wami pragnę gorąco pozdrowić i zaprosić do udziału w uroczystościach osoby niepełnosprawne, którym miesiąc styczeń będzie specjalnie poświęcony. Niepełnosprawni od wielu lat są z nami i wśród nas, aktywnie uczestniczą oni w licznych projektach, niektórzy w Caritas znaleźli nowy dom. Zawsze chętnie włączają się w różne inicjatywy, wnosząc swą dobroć i wrażliwość. Caritas z miłością otacza troskliwym ramionami osoby niepełnosprawne stwarzając dla nich sprzyjające warunki w WTZ, centrach rehabilitacji, organizując wypożyczalnie sprzętu i ZAZ. Jak wiele można się nauczyć od niepełnosprawnych, wiedzą dobrze ci, którzy niosą im pomoc, a bliższe poznanie się, odkrycie jak bogate są ich serca.. Zwraca to uwagę także Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych uznając cenny wkład, obecny i potencjalny, osób niepełnosprawnych w ogólny dobrobyt i różnorodność społeczeństw, w których żyją oraz uznając, że popieranie pełnego korzystania przez osoby niepełnosprawne z praw człowieka i podstawowych wolności, a także pełnego udziału osób niepełnosprawnych wzmocni ich poczucie przynależności i przyczyni się do rozwoju zasobów ludzkich oraz postępu społecznego i gospodarczego oraz wykorzenienia ubóstwa.

Kiedyś Pan Jezus wypowiedział takie słowa: kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy… /Łk 14,13-14/. Z pewnością myślał wówczas o każdym z ludzi, a zwłaszcza o osobach niepełnosprawnych. Symbole ROKU CARITAS, to serce i dłoń. Z otwartym sercem zapraszamy na główne uroczystości z udziałem niepełnosprawnych, które odbędą się 15 stycznia w Siedlcach, o godzinie 10.oo, oraz 18 stycznia w Łodzi, o godzinie 15.oo.  Z pewnością wyciągając pomocną dłoń zaprosimy także na spotkania w parafiach, wspólną modlitwę, czy kolędowanie.

Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej: www.rokcaritas.com, a nawet do podzielenia się tą drogą z innymi Waszymi doświadczeniami i inicjatywami.

Cieszymy się, że Honorowy Patronat nad ROKIEM CARITAS objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Ojciec Święty Franciszek udzielił Apostolskiego Błogosławieństwa życząc zarazem: niech świadectwo miłosierdzia chrześcijańskiego promieniuje na całe społeczeństwo polskie.

Ks. dr Marian Subocz

Dyrektor Caritas Polska

Caritas Diecezji Siedleckiej