Rzeszów: Siedem ton pomocy

13 i 14 marca 2015 r. Caritas Diecezji Rzeszowskiej, włączając się w ogólnopolską akcję „Tak, Pomagam”, zorganizowała przedświąteczną zbiórkę żywności.

W sklepach sieci „Frac”, „Biedronka” i „Społem” 400 wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas oraz kilkudziesięciu wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas pełniło dyżury, zachęcając osoby robiące zakupy do udzielenia wsparcia potrzebującym – ubogim, samotnym, rodzinom wielodzietnym. Akcja spotkała się z pozytywnym odzewem, dzięki czemu zebrano ok. 7 ton żywności. Za dobre serce oraz okazany bliźniemu gest chrześcijańskiej miłości – serdecznie dziękujemy!

Ks. Piotr Potyrała