Pod kierownictwem Krzysztofa Gajewskiego dzieci z Archidiecezji Warmińskiej wyjechały na kolonie letnie.