Zielona Góra: Bezdomni, ale nie brudni

17 listopada br. odbyło się uroczyste poświęcenie wraz z otwarciem łaźni i ogrzewalni Caritas dla osób najbardziej potrzebujących z Zielonej Góry oraz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W razie konieczności z tych placówek skorzystają także potrzebujący z całej Polski.

Dla naszych podopiecznych przygotowaliśmy dwie łazienki z toaletami i prysznicami. Osoby korzystające z łaźni otrzymują na miejscu środki czystości, bieliznę i odzież na zmianę. Z łaźni mogą korzystać przede wszystkim osoby bezdomne, ale również (w uzasadnionych przypadkach) mieszkańcy Zielonej Góry znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, kierowani m.in. przez parafie, MOPS, PZC.

W prowadzeniu łaźni pomagają pracownicy i wolontariusze Caritas.

Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność łaźni i ogrzewalni sfinansowany został ze środków: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Miasta Zielona Góra, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Działalność łaźni jest dofinansowana również ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Wsparcie buduje” (powrót osób bezdomnych do społeczności).

Uroczystego obrzędu poświęcenia dokonał ordynariusz naszej diecezji bp Stefan Regmunt.

Wstęgę uroczyście przecięli: Biskup Stefan Regmunt, prezydent Janusz Kubicki, ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Jakub Piosik,  dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

podobne artykuły