Spotkanie Koordynatorów diecezjalnych Roku Caritas

251

12 stycznia w Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska odbyło się spotkanie Koordynatorów diecezjalnych Roku Caritas.

Podczas spotkania zostały omówione i posumowane wydarzenia, jakie Caritas organizowała w 2015 roku. Przez dwanaście miesięcy na terenie całej Polski odbywały się spotkania, koncerty, sympozja. Każdy miesiąc Roku Caritas było poświęcony innemu segmentowi działalności Caritas w Polsce.

20 przedstawicieli z ośmiu Caritas diecezjalnych i Caritas Polska wspominało organizowane wspólnie akcje Caritas, takie jak np.: Tornister Pełen Uśmiechów, Kromka Chleba Caritas i dyskutowało nad rekomendacjami na rok 2016. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i określenia planów na trwający właśnie Rok Miłosierdzia.

Uroczystą chwilą było wręczenie Koordynatorom Caritas diecezjalnych medali Dyrektora Caritas Polska.

Z okazji jubileuszu powstał również film podsumowujący Rok Caritas:

podobne artykuły