„Edu-Mapa dla Dzieciaka” – prezent dla dzieci cudzoziemskich na Dzień Dziecka

Z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka Caritas Polska przygotowała dla dzieci cudzoziemskich pakiet powitalny zatytułowany „Edu-Mapa dla Dzieciaka”. Informacje w nim zawarte mają na celu pomóc impoznać nasz kraj widziany oczami dziecka. Pomysłodawcą pakietu  jest Caritas Polska w partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz Centrami Pomocy Migrantom i Uchodźcom.

Wykwalifikowani psychologowie z Caritas Polska, na przełomie roku 2016 odbyli serię spotkań z dziećmi cudzoziemskimi w wybranych ośrodkach otwartych.  Dzięki rozmowom z najmłodszymi pracownicy projektu „Nowy Dom Polska”, w ramach którego powstała Edu-Mapa, mogli sprecyzować potrzeby dzieci  i uwzględnić ich opinie i propozycje.

Pakiet został opracowany w atrakcyjnej formie komiksu. Ta przystępna forma opracowana z myślą o małym odbiorcy spełnia funkcję informacyjną oraz  psychologiczną. Elementy informacyjne zostały prztłumaczone na 3 języki: angielski, arabski i rosyjski. Bohaterowie Edu-Mapy: Marysia i Jaś zapraszają dzieci w podróż po Polsce. Opowiadają o polskiej kulturze i historii, topografii, przyrodzie, szkole, spędzaniu wolnego czasu.

Pakiet będzie dystrybuowany w ośrodkach otwartych oraz Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom.

Projekt „Nowy Dom Polska” jest realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna Przystań”

Strony poglądowe Edu -Mapy :

Edumapa – przykładowe str.

Edumapa – przykładowa strona

str 3_72_RGB

 

strony 1,2,4_72_RGB