Warszawa Praga: Kolonie z Caritas

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w 2016 roku organizowała kolonie letnie w miejscowościach górskich, nadmorskich oraz malowniczych Borach Tucholskich. Podczas czternastodniowych turnusów został zrealizowany program edukacyjno-wychowawczy: „UWIERZ W SIEBIE – POZNAJ SWOJĄ WARTOŚĆ Z CARITAS”

Przeprowadzone były twórcze zajęcia indywidualne, jak i grupowe, a także  konkursy, gry, zabawy oraz wycieczki, które wpłynęły pozytywnie na dzieci oraz młodzież. Podczas wypoczynku na terenie ośrodków i w plenerze prowadzono zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci. Zajęcia prowadzone były zgodnie z podziałem na grupy wiekowe. Dzięki zajęciom grupowym oraz wspólnym prowadzonym w czasie kolonii, dzieci nabyły wiele nowych doświadczeń, kształtowały postawy i nawyki bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz rozbudziły szacunek, respekt i akceptację wobec inności drugiego człowieka, a także ożywiły szacunek dla dziedzictw kultury. Kadra kolonijna wypełniała czas kolonistów interesującymi zajęciami.

Z bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Wierzchach, Zakopanem-Cyrhla, Muszynie, Rajczy oraz Krynicy Morskiej skorzystało około 569 dzieci i młodzieży z rodzin z terenu Warszawy oraz okolic. Odbyło się 14 turnusów kolonijnych w tym jeden turnus dla dzieci z Białorusi. Turnusy kolonijne były częściowo dofinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa, Gminę Wołomin, Kuratorium Oświaty, Senat, Gminę Łochów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, dzieci mogły bezpiecznie spędzić wakacje poza domem.