Rzeszów: Adwentowa zbiórka żywności Caritas

9 i 10 grudnia 2016 r. po raz 11. w historii Caritas Diecezji Rzeszowskiej włączyła się w Ogólnopolską Zbiórkę Żywności „Tak, pomagam”. Ludzie robiący zakupy mogli ofiarować produkty spożywcze, które Caritas przekaże najbiedniejszym rodzinom oraz osobom bezdomnym i samotnym, aby i ci ludzie mogli w godnych warunkach przeżywać czas Świąt Bożego Narodzenia. Zebrane produkty zostaną również wykorzystane do przygotowania spotkania wigilijnego dla ubogich.

Akcja koordynowana przez dyrektora rzeszowskiej Caritas – ks. Stanisława Słowika oraz przez jego zastępcę – ks. Piotra Potyrałę została zwieńczona sukcesem. Dzięki pozytywnej odpowiedzi ludzi, którzy podzielili się artykułami spożywczymi, a także dzięki wspaniałej postawie kilkuset wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas wraz z ich opiekunami, wśród których była także Pani Małgorzata Rauch (Podkarpacki Kurator Oświaty) – w Rzeszowie udało się zebrać ok. 4 tony trwałej żywności. Ponadto, Zbiórka Żywności odbywała się także w innych miastach i wioskach Diecezji Rzeszowskiej.

opr. ks. Piotr Potyrała

wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej