Bielsko-Biała: Rekolekcje dla osób bezdomnych

Kilkadziesiąt osób – bezdomnych i ubogich – wzięło udział od 14 do 16 grudnia w rekolekcjach w Bielsku-Białej. W programie spotkań ewangelizacyjnych pod wspólnym tytułem „Dla Ciebie przychodzę. Uchwyć się!” były nauki dotyczące podstawowych prawd wiary, poruszające świadectwa osób, które wyszły z nałogów i bezdomności, nauka piosenek oraz świąteczne prezenty i posiłki.

Trzydniowe rekolekcje, zorganizowane przez Wydział duszpasterstwa ogólnego Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Caritas Bielsko-Żywiecką oraz wspólnotę „Miłość i łaska Chrystusa” w Bielsku-Białej, odbywały się w Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta oraz u sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości.

Rekolekcje opierają się na prawdach Kerygmatu (pierwszy dzień – miłość Boża, drugi dzień – grzech i zbawienie w Jezusie Chrystusie, trzeci dzień – Duch Święty i wspólnota). Każdego dnia spotkań była wspólna modlitwa, przepowiadanie Dobrej Nowiny, świadectwa osób, które wyszły z nałogów i bezdomności, wspólny śpiew i zabawy integrujące.

Zorganizowane już po raz drugi rekolekcje zostały bardzo dobrze przyjęte przez środowisko osób bezdomnych. Wiele z nich przyznawało, że bardzo był im potrzebny czas poświęcony sprawom duchowym. Wiele osób przystąpiło do spowiedzi świętej.