Caritas dla osób bezdomnych w czasie mrozów

393

Ostatniej doby sześć osób zmarło z powodu wychłodzenia (dane z 10 stycznia 2017 r.) – podało we wtorek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 listopada 2016 r. w wyniku wychłodzenia zmarło 71 osób. Najczęstszymi ofiarami mrozów są osoby bezdomne przybywające poza miejscami zorganizowanej pomocy. Niestety, poza niskimi temperaturami, osłabieniem organizmu i ogólnym wycieńczeniem do śmiertelnego żniwa przyczynia się w dużym stopniu alkohol.

O pomoc dla ludzi żyjących na ulicy zaapelował Papież Franciszek w niedzielę Chrztu Pańskiego, po modlitwie Anioł Pański na placu św. Piotra w Watykanie: „W tych dniach wielkiego mrozu myślę i zachęcam was do pomyślenia o wszystkich osobach żyjących na ulicach, dotkliwie dotkniętych zimnem, a wiele razy także obojętnością. Niestety niektórzy nie wytrzymali tego mrozu. Proszę was: módlmy się za nich i prośmy Pana, aby rozgrzał nasze serca, abyśmy im mogli pomóc”. Do dramatu osób bezdomnych odniósł się również Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. „Zachęcam do jeszcze większej wrażliwości na każdego bezdomnego człowieka, aby nie stał się ofiarą mrozów” – napisał w specjalnym apelu.

„Dramat osób bezdomnych polega na tym, że przestają one wierzyć we własną wartość oraz pomoc i uwagę płynącą od drugiego człowieka. Bez względu na okoliczności i sytuację w jakiej znajduje się człowiek, jego życie zawsze ma wielką wartość. Okażmy pomoc i zainteresowanie właśnie teraz, kiedy życie osób bezdomnych jest zagrożone” – apeluje dyrektor Caritas Polska, ks. Marian Subocz.

Caritas prowadzi w Polsce 69 placówek dla osób bezdomnych działających w 22 miastach, w tym schroniska, noclegownie i ogrzewalnie w normalnym trybie mogące udzielić pomocy ponad 2600 osób. W trakcie silnych mrozów placówki te przyjmują jednak większą liczbę potrzebujących. W pomocy osobom bezdomnym placówki Caritas współpracują z policją i strażą miejską.

Poza stałą pomocą świadczoną przez placówki Caritas, Caritas Polska od listopada prowadzi z warszawską Strażą Miejską akcję „Dzień dobry, czy wszyscy żyją” . We wspólnej akcji Caritas Polska i Straży Miejskiej m.st. Warszawy zaopatrujemy bezdomnych, którzy z różnych powodów nie są objęci zorganizowaną, instytucjonalną pomocą, w ciepłe koce i odzież, dwa razy w tygodniu w gorący posiłek bez względu na temperaturę otoczenia oraz w niezbędną pomoc medyczną i pielęgniarską.

 „Prosimy wszystkich, którzy widzą osoby narażone na zamarznięcie o informowanie służb interwencyjnych” – apeluje Janusz Sukiennik, koordynator akcji z Caritas Polska.

Telefony alarmowe: Policja 997, Straż Miejska 986, Centrum Interwencyjne 112

Więcej o akcji:

banner_2016

http://pomagam.caritas.pl/bezdomni-potrzebuja-naszej-pomocy/

Caritas diecezjalne prowadzą wiele własnych programów pomocy dla osób bezdomnych.