Caritas jest wyrazem miłości do wszystkich – kard. Tagle w Krakowie

191

11 lutego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyła się 4. edycja rekolekcji „Ogień dla nas i całego świata”, ich gościem była wyjątkowa postać dla całego środowiska Caritas, Przewodniczący Caritas Internationalis kard. Luis Antonio Tagle.

Rekolekcje, na które przybywa kilkaset osób z całej Polski, poświęcone są poszczególnym darom Ducha Świętego – tym razem darowi męstwa. Rozpoczęła je część, w której prowadzący zadawali kardynałowi różne pytania nurtujące młodych. Jedno z nich dotyczyło również roli Caritas w Kościele Powszechnym.

Problemy, z którymi stykamy się na całym świecie są bardzo złożone. Myślę, że dlatego nigdy do końca nie wiemy jak na nie zareagować. Czujemy się przytłoczeni wielkością problemów i myślimy sobie:

co może wnieść moje niewielkie działanie?” Jednak to naszą odpowiedzialnością jest by znaleźć źródło problemów i sposób, w jaki możemy zaradzić problemom i ich konsekwencjom.

Jeśli chodzi o Caritas wróćmy do znaczenia słowa, Caritas to miłość. Dla nas miłość to nie jest uczucie, emocja, idea czy przeżycie, to Bóg jest miłością. Miłość jest wyrazem samego Boga.

Caritas tak jak może, odpowiada pomocą humanitarną, udzielając schronienia, pożywienia, lekarstw i tego, Najgłębszym celem naszego działania jest jednak to, by ludzie, którzy cierpią doświadczyli Boga, który jest Miłością, Boga, który jest bliski.

Byłem w obozie dla uchodźców w Libanie. Byli w nim sami muzułmanie. Jeden z nich, osoba odpowiedzialna, lider próbował coś powiedzieć, ale w taki sposób, że myślałem, że śpiewa albo tańczy. Nie rozumiałem arabskiego, więc zapytałem tłumacza co on chce przekazać. Ten mężczyzna próbował powiedzieć: „Dziękujemy Caritas, bo wy jako jedyni o nas myślicie.”

Oni mają doświadczenie miłości, którą mogą dawać chrześcijanie, bo nasz Bóg jest Bogiem, który kocha. To jest miłość powszechna. Możesz być obcym, możesz być muzułmaninem, możesz być z innego kraju, Caritas jest wyrazem miłości do wszystkich.

Po części pytań rozpoczęła się Msza święta, pieniądze zebrane z tacy zostaną przeznaczone na wsparcie programu wsparcia rodzin syryjskich Rodzina Rodzinie, prowadzonego przez Caritas Polska.

Po spotkaniu z młodzieżą z kardynałem spotkali się również przedstawiciele Caritas Polska, którzy opowiedzieli Przewodniczącemu Caritas Internationalis o idei i funkcjonowaniu programu Rodzina Rodzinie, a także sytuacji Caritas w Polsce.