Ciągła pomoc dla Afryki

Na kontynencie afrykańskim pracuje wielu polskich misjonarzy i misjonarek, którzy niosą pomoc tamtejszej ludności. Caritas Polska wspiera ich działalność i w 2016 przekazała środki na szereg projektów, w tym na 4 projekty infrastrukturalne w 4 krajach afrykańskich Kenii, Zambii, Burundi i Kamerunie oraz 1 projekt edukacyjny na Madagaskarze.

 KENIA

Caritas Polska wsparła dwa projekty prowadzone przez Siostry Misjonarki Świętej Rodziny. Pierwszy z nich to budowa sali dziennego pobytu dla dzieci poniżej czwartego roku życia w misji Kithatu w Kenii. Siostry tam pracujące otaczają opieką dzieci, które są niedożywione i często potrzebują natychmiastowej pomocy, gdyż ich życie jest zagrożone. Są to sieroty pozostawione pod opieką dziadków, którzy nie są w stanie zapewnić pożywienia, bo nie mają żadnych dochodów. Siostry zapewniają dzieciom posiłki, kąpią i przebierają w czyste rzeczy, a w przypadku choroby leczą w tamtejszym ośrodku zdrowia. Po ukończeniu czwartego roku życia, dzieci mogą uczęszczać do przedszkola, a następnie kontynuować edukację w szkole podstawowej znajdującej się na terenie misji, co przyczynia się do zmniejszenia analfabetyzmu w Kenii i poprawy sytuacji życiowej ludności kenijskiej. Dotychczasowa pomoc ze strony sióstr była jednak bardzo ograniczona, gdyż brakowało odpowiedniego pomieszczenia, dlatego mogły zapewnić opiekę maksymalnie 12 dzieciom. Dzięki wybudowaniu nowej sali służącej do zabawy, spożywania posiłków i spania, mogą otoczyć opieką grupę ok. 30-35 dzieci.

ZAMBIA

Drugi projekt dotyczył wykończenia toalet w szkole średniej w dzielnicy Chawama w Lusace, Zambia. Jest to najuboższa i bardzo przeludniona dzielnica stolicy. Siostry prowadzą na tamtejszym terenie przedszkole, szkołę od klasy 1 do 12, szkołę gospodarczą dla dziewcząt, a także dom dla bezdomnych starszych ludzi i dla osieroconych dzieci. W szkołach uczy się ponad 900 dzieci i młodzieży. Konieczna była budowa toalet dla młodzieży szkoły średniej. Z własnych środków siostry wylały fundament i postawiły część ścian, a dzięki przekazanym przez Caritas Polska funduszom dokończono budowę ścian, położono dach, doprowadzono światło i wodę, przygotowano szambo, zakupiono metalowe okna i ramy do drzwi z kratami oraz otynkowano budynek od wewnątrz.

Caritas Polska przekazała również środki Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus na projekty prowadzone w Burundi i Kamerunie. Jeden z nich dotyczył budowy muru wokół misji, a drugi prac wykończeniowych nowej sali szpitalnej dla dzieci.

BURUNDI

Misja w Musongati w Burundi to pierwsza placówka Zgromadzenia, która powstała w Afryce przed 46 laty. Przez wiele lat priorytetem była ewangelizacja, budowa szpitali i placówek, aby nieść pomoc potrzebującym, więc pomijano kwestie bezpieczeństwa. Misja ogrodzona była jedynie gałęziami cedrowymi. Jednak sytuacja bardzo się pogorszyła – panujące bezrobocie popycha ludzi młodych do kradzieży i tworzenia band rabunkowych, czemu sprzyja również pogarszająca się sytuacja polityczna. Ludzie żyją w lęku i niepokoju oraz ciągłym wyzysku. W efekcie misja była wiele razy ograbiona przez złodziei. Pojawiła się więc konieczność zabezpieczenia terenu misji murem z cegły, aby mieszkające i pracujące tam siostry mogły w spokoju wypełniać swoją misję.

KAMERUN

W misji Dimako w Kamerunie siostry prowadzą szpital. Ze względu na wzrastająca liczbę chorych, którzy wymagają leczenia szpitalnego, trzy sale szpitalne, które do tej pory miały do dyspozycji nie mogły pomieścić wszystkich pacjentów. Koniecznie więc było powstanie nowego pomieszczania, które zostało przeznaczone dla kobiet po porodzie. Wcześniej matki z noworodkami musiały przebywać na ogólnej sali wraz z pacjentami cierpiącymi na przeróżne infekcje i choroby, w tym AIDS. Caritas Polska wsparła prace wykończeniowe sali wraz z zapleczem, prysznicem i toaletą. W ramach projektu zakupiono materiały i dokonano montażu instalacji hydraulicznej oraz elektrycznej, położono płytki podłogowe i ścienne,  a także zakupiono 10 łóżek szpitalnych, które są jedynymi tego typu łóżkami w całym szpitalu.

MADAGASKAR

Projekt edukacyjny w Szkole Katolickiej im. św. Józefa prowadzonej przez Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny w dystrykcie Manja na Madagaskarze dotyczy rocznego sfinansowania nauki dwanaściorga dzieci i młodzieży. Jest to już kolejny rok wsparcia ze strony Caritas Polska. Dzieci i młodzież włączeni w projekt pochodzą z ubogich i wielodzietnych rodzin. Najczęściej są to rodziny rozbite, dzieci wychowywane są przez matkę lub dziadków, którzy nie mają pracy ani stałych dochodów i utrzymują się tylko z uprawy roli. Bez wsparcia finansowego osoby te nie miałyby możliwości podjąć nauki w szkole katolickiej, gdzie jest najwyższy poziom nauczania w całym dystrykcie Manja. Uczęszczając do szkoły mają możliwość zdobycia wiedzy i rozwoju intelektualnego. Poprzez zajęcia dydaktyczne odbywające się w dwóch blokach, dopołudniowym i popołudniowym, wraz z rówieśnikami tworzą społeczność, dzięki czemu uczą się współpracy i troski o siebie oraz dobro wspólne, jakim jest szkoła. Mogą także pogłębiać swoją wiarę poprzez cotygodniową katechezę i Mszę św. Nauka w szkole jest też dla nich jedyną możliwością wyrwania się z kręgu ubóstwa, w jakim tkwią ich rodzice, którzy zwykle nie umieją czytać ani pisać.

 Łączne wsparcie ze strony Caritas Polska wyniosło 128 092,95 zł.

podobne artykuły