Razem możemy więcej! Relacja ze szkolenia dla diecezjalnych koordynatorów wolontariatu Caritas

„Podobało mi się, że wreszcie te wspólne działania są mocno akcentowane i nabierają realnych kształtów. Cieszę się, że wspólnie je wypracowujemy, że możemy otwarcie i z szacunkiem o nich dyskutować.”, „zamierzam wcielić w życie zdobyte doświadczenia”, „główną wartością jest pokazanie nam, że jesteśmy rodziną Caritas” – napisali uczestnicy  po szkoleniu, które odbyło się w dn. 21-22 lutego 2017 r. w Centrum Okopowa  w Warszawie. Wzięło w nim udział 12 osób z 7 Caritas Diecezjalnych.

Szkolenie składało się z dwóch części. Podczas pierwszej z nich, uczestnicy uczyli się kręcić i montować  filmy z wolontariuszami przy wykorzystaniu możliwości telefonów komórkowych i innych ogólnodostępnych sprzętów. Pracowali m.in. nad tym, jak planować produkcję (określać zapotrzebowanie, przygotowywać plan, organizować realizację materiału), jak nagrywać i synchronizować materiał oraz jak go montować w bezpłatnym programie Movie Maker. Szkolenie miało wymiar praktyczny – po wstępnym przygotowaniu uczestnicy wyruszyli w teren, by nagrać materiał do 3 krótkich filmów: reportażu o Starych Powązkach, sondy ulicznej „Dokąd jedziesz? Po co żyjesz?” oraz  filmu promującego Centrum Okopowa.  Doświadczenie to pozwoliło uczestnikom wyciągnąć praktyczne wnioski dotyczących realizacji kolejnych, własnych filmów. Tę część szkolenia poprowadził Michał Wieczorkowski z Caritas Diecezji Pelplińskiej.

Druga część szkolenia dotyczyła konsultacji pomysłów na wspólne działania na rzecz rozwoju wolontariatu w Caritas w Polsce, w tym: projektów w partnerstwie w ramach programu współdziałania, kampanii promującą wolontariat Caritas, wizyt studyjnych, akcji integrującej diecezjalnych koordynatorów wolontariatu oraz koncepcji prezentacji grup wolontariuszy podczas Zjazdu Młodzieżowego Wolontariatu Caritas. Pomysły te działania zostały wspólnie wypracowane podczas poprzednich spotkań. Uczestnicy doceniali regularność spotkań, to, że mają one swoją kontynuację i że wspólnie wypracowujemy podczas nich konkretne plany na wspólne działania.

Tę część szkolenia poprowadziła Anna Gumińska z Caritas Polska.

Cieszy nas to, że dotychczasowa wymiana doświadczeń już przyniosła konkretne owoce w niektórych diecezjach: w Caritas Diecezji Kieleckiej wprowadzono konkurs grantowy dla Szkolnych Kół Caritas (inspirowany formułą grantów wypracowaną przez Caritas Diecezji Pelplińskiej), a Caritas Diecezji Pelplińskiej zaczął organizować Bal Wolontariusza (inspirowany balami odbywającymi się m. in. w Caritas Archidiecezji Lubelskiej).

Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni, że wzięli udział w warsztatach. Poszczególne osoby, podsumowując swoje doświadczenie uczestniczenia w nich, podkreślały:

  • ich użyteczność: „Zawsze wyjeżdżam z czymś konkretnym, co wiem, że chcę zrobić, jak wrócę”;
  • motywację do dalszej pracy: „Takie spotkania oprócz konkretnej i cennej wiedzy merytorycznej dają dodatkową motywację do codziennej pracy, są świetną platformą wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji.” ,„Wymieniliśmy się doświadczeniami, naładowaliśmy akumulatory. Chce nam się działać jak wracamy.”
  • poczucie wspólnoty, wsparcia: „Wymieniamy się doświadczeniami, czuję wsparcie. Widzę, że możemy działać razem.”
  • świadomość nowych możliwości współpracy: „Zaciekawiły mnie możliwości współpracy między diecezjami – coś tam zaiskrzyło, podoba mi się jak działają, chętnie bym to zobaczyła.”, „Cieszę się, że mogłam Was poznać, widzę możliwość współpracy.”