Przedstawiciele Caritas Polska przez ostatnic tydzień przebywali w syryjskim Aleppo. Uczestniczyli tam w licznych spotkaniach z osobami otrzymującmi pomoc z programu Rodzina Rodzinie. Dyrektor Caritas Polska przekazał podczas pobytu listy braterskie od Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego do hierarchów pięciu kościołów chrześijańskich w Aleppo. Delegacja Caritas wyznaczyła również kolejne projekty wsparcia dla osób poszkodowanych w wojnie syryjskiej.
 Podsumowanie wizyty odbędzie się poczas konferencji prasowej:
KONFERENCJA PRASOWA
POMOC CARITAS DLA OFIAR WOJNY W SYRII
Odbywająca się dzień po powrocie delegacji Caritas Polska z syryjskiego Aleppo
 
Miejsce: 
Konferencja Episkopatu Polski, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
Data:
06.03.2017, poniedziałek, godzina 11:00
Tematy poruszone podczas konferencji prasowej:
Wyniki działania programu Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”, w tym przedstawienie podziękowań od rodzin z Aleppo wraz z informacjami dotyczącymi skuteczności programu.
Ocena potrzeb mieszkańców Aleppo na podstawie spotkań z Caritas Aleppo oraz z przedstawicielami lokalnych społeczności.
Misja przekazania przez delegację Caritas Polska listów braterskich od Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do hierarchów pięciu Kościołów chrześcijańskich w Aleppo.
W konferencji prasowej wezmą udział:
Bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
Bp Krzysztof Zadarko, Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski
Ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska
Marta Titaniec, kierownik działu projektów zagranicznych Caritas Polska