Sosnowiec: Rekolekcje Parafialnych Zespołów Caritas

W dniach od 10 do 12 marca osoby należące do Parafialnych Zespołów Caritas naszej diecezji przeżywały swoje rekolekcje wielkopostne. Odbyły się one w przepięknym zabytkowym kompleksie klasztornym Sióstr Norbertanek w Imbramowicach. Historia tego miejsca oraz niezwykle cicha i spokojna okolica doskonale sprzyjały atmosferze wspólnej modlitwy.  W czasie spotkań poszczególne wspólnoty dzieliły się z pozostałymi uczestnikami doświadczeniem, pomysłami i osiągnięciami w pracy charytatywnej. Ta wymiana informacji umożliwi podjęcie skutecznych kroków zmierzających do lepszego wypełnienia misji, którą jest niesienie pomocy innym. Codzienna modlitwa i spotkania pokazały nam, jak cenne jest wzajemne wsparcie i jak bardzo potrzebujemy częstszych kontaktów. Ta jedność, o którą prosił Jezus przed swoją męką, jest konieczna, aby skutecznie nieść Ewangelię i pomoc tym, którzy z różnych przyczyn są w potrzebie duchowej i  materialnej.

Przed nami Jubileusz Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Wierzymy, że ten czas rekolekcji pozwolił nam na nowo odkryć tajemnicę naszego powołania, którą jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.