Aleppo – nowe projekty pomocy

Podczas pobytu w Aleppo delegacja Caritas Polska miała możliwość przyjrzeć się sytuacji mieszkańców i rozpoznać najbardziej pilne potrzeby. Dlatego też rozpoczynamy realizację projektów z zakresu pomocy żywnościowej, medycznej i edukacji wspólnie z partnerami – Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi i Caritas Syria.

Celem projektu pomocy żywnościowej jest wsparcie przez okres dwóch miesięcy 2000 rodzin w Aleppo. Każda rodzina otrzyma około 30 USD na zakup żywności. Wsparcie otrzymają osoby najbardziej potrzebujące: rodziny z miesięcznym dochodem poniżej 22 USD, wdowy wychowujące dzieci w wieku szkolnym, rodziny z osobami starszymi, rodziny z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi oraz rodziny, których dochód miesięczny przekracza 22 USD, ale mają dzieci uczące się. Projekt podyktowany jest bardzo trudną sytuacją finansową mieszkańców Aleppo spowodowaną wieloletnim konfliktem, wzrostem kursu dolara w stosunku do funta syryjskiego (przed wojną 1$ kosztował 50 funtów syryjskich, a obecnie 540) i inflacją. Ma to też przełożenie na ceny żywności, które stale rosną, a zarobki w Aleppo wynoszą od 28 USD do 65 USD miesięcznie.

Projekt edukacyjny polega na finansowym wsparciu 800 studentów uczelni wyższych w Aleppo i będzie trwać sześć miesięcy. Pomoc w wysokości 46 USD na pokrycie części wydatków otrzymają osoby z rodzin przesiedlonych i spośród miejscowej ludności, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Studenci są często zmuszeni rezygnować z nauki, gdyż nie mają środków na zakup potrzebnych materiałów, a ceny książek i kserokopii są bardzo wysokie (przed kryzysem ksero kosztowało 1 funt syryjski, a obecnie 15 funtów syryjskich). Dużym problemem dla studentów jest też dostęp do internetu, który jest bardzo drogi, a także koszty związane z transportem publicznym, gdyż w związku ze wzrostem cen paliwa znacznie podrożały bilety.

Projekty edukacyjne są niezwykle ważne, gdyż jest to jedyna droga, aby społeczeństwo syryjskie mogło się odbudować i przeprowadzić odpowiednie reformy.

W ramach pomocy medycznej Caritas Polska sfinansuje operację oka mieszkańca Aleppo. U trzydziestoletniego Sharbela zdiagnozowano stożek rogówki z pęknięciem błony w lewym oku. Ponadto w prawym oku występuje krótkowzroczność i astygmatyzm. Konieczna jest operacja, aby nie stracił wzroku.

Dostęp do opieki medycznej w Syrii jest bardzo utrudniony, gdyż wiele szpitali publicznych jest nieczynnych lub działają w nich tylko niektóre oddziały. Ponadto brakuje wykwalifikowanego personelu medycznego. Dlatego też są bardzo wysokie koszty usług co sprawia, że ogromnej części Syryjczyków nie stać na leczenie szpitalne.

Caritas Polska wspiera ofiary konfliktu na Bliskim Wschodzie poprzez program Rodzina Rodzinie a także poprzez wiele projektów finansowanych ze środków własnych i ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

***

Zachęcamy do obejrzenia filmu z wizyty delegacji Caritas Polska w Aleppo: