Wyjatkowe warsztaty kulinarne dla Dzieci z Ośrodka Socjoterapeutycznego im. Matki Bożej Miłosierdzia z warszawskiego Marysina poświęcone wielkanocnym tradycjom zorganizowała 11 kwietnia Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Warsztaty odbyły się w ramach działań towarzyszących, będących elementem realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 a współfinansowane zostały z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Uczestnikami warsztatów były dzieci (w wieku od 6 do 17 lat) korzystające z placówki prowadzonej przez siostry ze Zgromadzenia Świętego Feliksa z  Kantalicjo.  Na co dzień w ośrodku kierowanym przez siostrę Jadwigę Piorun w zajęciach pozalekcyjnych dziennie bierze udział 40 na 52 zapisanych dzieci, głównie z Marysina. Poza systematyczną pomocą edukacyjną, w którą włączone są spotkania z reedukatorkami, logopedą i psychologiem, podopieczni uczestniczą w zajęciach sportowych, plastycznych, tanecznych i komputerowych. Ponadto codziennie otrzymują na miejscu dwa posiłki: obiad i podwieczorek.

Zorganizowany przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej warsztat był wyjątkowy, nie tylko dlatego, że związany był z wielkanocnymi zwyczajami, tradycjami i kuchnią, ale również ze względu na wizytę specjalnych  gości: Pani Elżbiety Bojanowskiej – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i Prezesa Agencji Rynku Rolnego – Pana Łukasza Hołubowskiego oraz Dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej – ks. Kamila Chojnackiego. Goście mieli okazję poznać ośrodek, spotkać się i porozmawiać z dziećmi, razem z nimi przygotować wielkanocne dania. Pięknie przygotowany wielkanocny stół, wspaniałe dania i wspólne świętowanie pozostaną w pamięci dzieci na długi czas.