Rzeszów: Śniadanie wielkanocne dla ubogich

W dniu 15 kwietnia 2017 r. (w Wielką Sobotę) Caritas Diecezji Rzeszowskiej wspólnie z Rzeszowskim Towarzystwem św. Brata Alberta przy dofinansowaniu Gminy Miasto Rzeszów – zorganizowała śniadanie wielkanocne dla ubogich i bezdomnych.

Uczestniczyli w nim: biskup rzeszowski Jan Wątroba w towarzystwie rektora ks. dra Pawła Pietrusiaka oraz kleryków z WSD w Rzeszowie. Ponadto z bezdomnymi i ubogimi do stołu zasiedli: wicemarszałek województwa – Stanisław Kruczek, wojewodę reprezentował Rafał Czupryk – pełnomocnik do spraw rodziny, starosta rzeszowski – Józef Jodłowski, wiceprezydent Rzeszowa – Stanisław Sieńko wraz z dyrektorem MOPS – Jackiem Gołubowiczem i przewodniczącym Komisji Rodziny – Sławomirem Gołąb. Rolę gospodarza pełnił dyrektor Caritas diecezjalnej – ks. Stanisław Słowik i jego zastępcy oraz prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – Aleksander Zacios.

Biskup święcąc pokarmy na stół wielkanocny zwrócił się do uczestników słowami: „Wszyscy potrzebujemy Bożego Błogosławieństwa. Szczególnym darem, który nam przekazuje Chrystus jest Duch Święty: Weźmijcie Ducha Świętego. Życzę byście dostąpili tych darów.” Zwracając się do zgromadzonych powiedział wprost: „Proście często kapłanów o błogosławieństwo. Tu dzisiaj Chrystus jest z nami, Który zmartwychwstając wyszedł z grobu własna mocą.”

Śniadanie wsparli ciastkarze, piekarze oraz restauratorzy.

Posługę przy stołach pełniła młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych pod kierunkiem Pani Anny Olszewskiej – Maślanki.

opr. s. Joanna Smagacz – sekretarz CDR