Nowe projekty na Białorusi, Ukrainie i w Palestynie

Caritas Polska otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację trzech projektów na Białorusi, Ukrainie i w Palestynie.

Na Białorusi realizować będziemy projekt polegający na utworzeniu i funkcjonowaniu pięciu świetlic integracyjnych dla dzieci. Partnerem tego projektu jest Caritas Grodno.

Na Ukrainie, we współpracy z Caritas Ukraina, realizowany będzie trzyletni projekt wsparcia dla uchodźców wewnętrznych oraz ukraińskich rodzin zatytułowany „Utworzenie centrum wsparcia rodziny jako modelu integracji osób przesiedlonych i społeczności przyjmujących na Ukrainie”. Działania rozpoczną się w 2017 roku, a zakończą w 2019.

W Palestynie będziemy kontynuować pomoc dla osób niepełnosprawnych, realizując razem z Caritas Jerozolima projekt „Wsparcie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w regionie Betlejem”. Projekt będzie trwał do końca 2018 roku.

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które również otrzymały dofinansowanie. Wyniki konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2017”:

https://polskapomoc.gov.pl/Wyniki,konkursu,Polska,pomoc,rozwojowa,2017,2610.html

Wszystkie projekty realizowane będą w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.