Konsultacje społeczne dotyczące programu wsparcia rodzin

632

Caritas Polska rozpoczyna ogólnopolskie konsultacje społeczne dotyczące ministerialnego programu wsparcia rodzin

 

Caritas Polska w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do marca 2018 roku przeprowadzi cykl konferencji, warsztatów tematycznych oraz zrealizuje badania opinii społecznej dotyczące szczegółów programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Głównym celem Konsultacji+ jest społeczne opiniowanie zmiany ustaw w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Tematyka konsultacji dotyka kwestii osób niepełnosprawnych oraz wsparcia dla ich opiekunów.

Konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw będą realizowane podczas dwóch ogólnopolskich i szesnastu regionalnych konferencji połączonych z warsztatami. Zorganizowane zostaną również 32 spotkania ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Dodatkową formą konsultacji społecznych będą wywiady grupowe oraz badania kwestionariuszowe.

W konsultacjach społecznych przewidziano udział ok 3.350 osób. Konsultacje skierowane są zarówno do przedstawicieli organizacji zajmujących się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi, niepełnosprawnością jak też do wszystkich osób z jakichkolwiek powodów zainteresowanych powyższymi problemami.

Pierwsza z ogólnopolskich konferencji otwierająca Konsultacje+, odbędzie się  środę, siedemnastego maja między godziną 9:00 a 17:00 w Centrum Olimpijskim w Warszawie. W konferencji dotyczącej tematu niepełnosprawności udział wezmą między innymi: Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof Michałkiewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ks. Marian Subocz – dyrektor Caritas Polska. W konferencji może wziąć udział każdy, kto zarejestruje się na stronie internetowej www.zazyciem.mrpips.gov.pl. Poprzez powyższą stronę można również wziąć udział w konsultacjach, przekazując swoją opinię dotyczącą kwestii świadczeń dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Patronami medialnymi wydarzenia są: Telewizja Polska, Program Pierwszy Polskiego Radia, Rzeczpospolita i Polska Agencja Prasowa.

Plakat Konsultacje plus