Pomoc dla potrzebujących w Kazachstanie i Rosji

W 2016 roku Caritas Polska udzieliła kompleksowej pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Aktau w Kazachstanie, a także wsparła dwa projekty na terenie Rosji – działalność świetlicy środowiskowej w Usolu Syberyjskim i zakup żywności dla dzieci w Ułan-Ude.

W  ramach projektu realizowanego od lutego 2016 do marca 2017 roku przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Aktau w Kazachstanie, wsparciem objętych zostało około 120 osób ubogich i bezdomnych. Głównym obszarem była pomoc żywnościowa: parafia zorganizowała punkt dystrybucji artykułów spożywczych, gdzie ludzie potrzebujący otrzymywali m.in. mięso, wędliny, mąkę, nabiał, owoce i wodę. W tym samym miejscu wydawano też ubrania, obuwie i artykuły przemysłowe. Drugi obszar dotyczył pomocy socjalnej. Zatrudniona przez parafię prawniczka prowadziła działania, dzięki którym rodziny potrzebujące i matki samotnie wychowujące dzieci otrzymały mieszkania socjalne; kilku osobom bezrobotnym, w tym bezdomnym pomogła w znalezieniu pracy; osobom dorosłym, które do tej pory nie posiadały żadnych dokumentów, pomogła w złożeniu wniosków o wydanie dowodów osobistych.  Parafia wsparła też kilka rodzin w wynajmie mieszkań przekazując im fundusze na ten cel. Projekt objął również zakup leków dla potrzebujących – leków przeciwbólowych, insuliny, antybiotyków, leków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych oraz leków do inhalacji.

W Usolu Syberyjskim Caritas Polska wsparła działalność świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Wspólnotę Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Przekazane środki finansowe umożliwiły zakup produktów żywnościowych koniecznych do przygotowania drugiego śniadania i podwieczorku w okresie od lutego do końca grudnia 2016 roku. W świetlicy prowadzony jest program pn. „Twórcza i rozwojowa organizacja wolnego czasu od nauki szkolnej”, gdzie dzieci i młodzież spędzają czas po lekcjach, aby odrobić pracę domową i wziąć udział w różnego typu zajęciach. Prowadzone są zajęcia ruchowe (codzienna gimnastyka, w tym aerobik, korzystanie z rowerów treningowych i drabinek gimnastycznych, gry aktywizujące i zabawy na świeżym powietrzu, konne przejażdżki  w wakacje); zajęcia plastyczne o szerokim wachlarzu technik (kolorowanki, wyklejanki, wypalanie w drewnie, wyplatanie z żyłek, modelowanie z balonów, malowanie kamieni, papieroplastyka, majsterkowanie z drewienek, lepienie z solonego ciasta, plasteliny i modeliny); zajęcia muzyczne (nauka gry na gitarze i na syntezatorze); zajęcia katechetyczne (poznawanie Biblii, oglądanie filmów o tematyce religijnej); zajęcia teatralne (recytowanie wierszy, spektakle o tematyce religijnej np. jasełka, bibliodramy, rosyjskie bajki); zajęcia informatyczne; zajęcia   taneczne (podstawowe tańce ludowe rosyjskie i polskie, tańce integracyjne); zajęcia rozwijające myślenie (łamigłówki, rebusy, krzyżówki, zajęcia z kostką  Rubika).

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ułan-Ude realizuje program „Ochrona życia poczętego” mający na celu pomoc rodzinom z małymi dziećmi, które znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej oraz matkom samotnie wychowującym dzieci. Do centrum przychodzi wiele bardzo młodych samotnych matek, które często nie mają środków do życia, a tym bardziej do wychowania dzieci. Caritas Polska wsparła projekt przekazując fundusze na zakup produktów spożywczych i kaszek mlecznych dla dzieci. Projekt rozpoczął się w październiku 2016 i zakończy w czerwcu 2017 roku. Każdego miesiąca 15 rodzin otrzymuje pomoc żywnościową. Ponadto dla młodych matek organizowane są indywidualne konsultacje z psychologiem, a także spotkania formacyjne. Kobiety mają również możliwość uczestniczyć w spotkaniach, gdzie poruszane są tematy dotyczące rozwoju dziecka od poczęcia i  opieki nad niemowlęciem po urodzeniu oraz w różnego rodzaju warsztatach tematycznych.

Łączna kwota wsparcia ze strony Caritas Polska wyniosła 46 535,90 złotych.