Spotkanie przedstawicieli Caritas diecezjalnych zajmujących się pomocą żywnościową

155

17 maja odbyło się spotkanie koordynatorów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, które było podsumowaniem dziesięciu miesięcy realizacji pomocy w postaci dystrybucji żywności w 25 diecezjach. Od sierpnia 2016 roku za pośrednictwem 704 organizacji partnerski, w tym  Parafialnych Zespołów Caritas, innych organizacji pozarządowych oraz przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej przekazano  9 461 ton żywności. Zestaw roczny dla jednej osoby obejmuje ok. 50 kg różnych produktów o długim terminie przydatności do spożycia np. makaron, olej, ryż, cukier, powidła śliwkowe, pasztet drobiowy i wieprzowy, szynka drobiowa i wieprzowa, herbatniki i inne. W tym okresie paczki z żywnością otrzymało 209 805 osób skierowanych do programu, w tym osoby starsze i samotne, rodziny wielodzietne, osoby bezdomne i bezrobotne. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Równolegle Caritas diecezjalne przeprowadziły 938 warsztatów dla 21 574 osób uczestniczących w programie. Tematyka warsztatów dotyczyła zagadnień odżywiania oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Najwięcej przeprowadzono warsztatów kulinarnych, gdzie uczestnicy gotowali potrawy z produktów otrzymywanych w ramach POPZ oraz warsztatów dietetycznych i zdrowego żywienia, gdzie z udziałem profesjonalistów przedstawiano zasady zdrowego żywienia i promowano aktywny tryb życia. Pozostałe tematy warsztatów to  przeciwdziałanie marnowaniu żywności, czyli jak kupować i gotować, ale nie marnować jedzenia oraz warsztaty edukacji ekonomicznej, czyli jak zarządzać skromnym budżetem domowym. Program zajęć był bardzo różnorodny i  dostosowany do potrzeb grupy odbiorców. Warsztaty cieszą się powodzeniem – do końca programu, czyli do końca czerwca 2017 roku zostanie przeprowadzonych ponad 1000 warsztatów.

Podczas spotkania koordynatorzy dzielili się doświadczeniami z realizacji programu oraz wspólnie zaplanowano innowacje do nowego Podprogramu 2017, w którym Caritas Polska została wybrana jako ogólnopolska organizacja partnerska.

W drugim dniu spotkania 18 maja, do grupy dołączyli dyrektorzy oraz przedstawiciele Caritas diecezjalnych zainteresowanych przystąpieniem do Programu odbioru i dystrybucji wycofanej ze sprzedaży żywności ze sklepów, hurtowni i centrów dystrybucyjnych Spiżarnia Caritas. W pierwszej części spotkania, w ramach spotkania upowszechniającego,  ks. Janusz Steć – dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej zaprezentował doświadczenia w realizacji projektu Spiżarnia Caritas realizowanego i finansowanego w ramach Programu Współdziałania Caritas Polska z Caritas diecezjalnymi na lata 2016-2017. Wypracowany przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej model dystrybucji odbieranej codziennie ze sklepów BIEDRONKA żywności, o krótkim terminie przydatności do spożycia poprzez punkt wydawania żywności, jadłodajnię oraz za pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas stał się podstawą do opracowania ogólnopolskiego programu dla wszystkich Caritas w Polsce.

Następnie przedstawiciele TESCO POLSKA – pani Małgorzata Tokarczuk oraz Pan Wojciech Sokół zaprezentowali ofertę współpracy dla Caritas w ramach programu Spiżarnia Caritas.

W dalszej części spotkania  uczestnicy zapoznali się z zasadami przystąpienia do realizacji działań na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności razem z Caritas Polska w ramach programu Spiżarnia Caritas oraz zadawali pytania dotyczące bardzo konkretnych aspektów budowania sieci dystrybucji żywności.

Wdrożenie w Caritas  Programu odbioru i dystrybucji wycofanej ze sprzedaży żywności ze sklepów, hurtowni i centrów dystrybucyjnych Spiżarnia Caritas, powinno przyczynić się w przyszłości do ograniczenia utylizowanej żywności przez sieci handlowe w skali całego kraju.

 

 

podobne artykuły