Wybrano nowego dyrektora Caritas Polska

1294

Podczas 376. Zebrania Plenarnego KEP  wybrano nowego dyrektora Caritas Polska. Został nim ks. Marcin Iżycki.

Ks. Marcin Iżycki pochodzi z Żyrardowa (diecezja łowicka). Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. z rąk bp. Kazimierza Romaniuka. Ukończył studia doktoranckie z misjologii na UKSW. W latach 1998-2006 pracował jako wikariusz w kilku parafiach diecezji warszawsko-praskiej. Był wykładowcą misjologii w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji warszawsko-praskiej, a w latach 2006-2008 dyrektorem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski. Od 2010 r. jest dyrektorem Wydziału Misyjnego Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej. Rok później został dyrektorem Dzieła Misyjnego diecezji warszawsko-praskiej.

W 2007 r. ks. Iżycki został dziekanem Służby Celnej. Był kapelanem Izb Celnych w Warszawie, Łodzi i Białej Podlaskiej. Od 2013 roku jest krajowym duszpasterzem służb skarbowych i Służby Celnej. Pełni służbę w stopniu młodszego inspektora celnego.

W ub. roku ks. Marcin Iżycki został odznaczony brązową odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”, a w lutym tego roku Medalem „Milito Pro Christo”. Ma 44 lata.

Wybory odbyły się w związku z kończącą się drugą kadencją ks. Mariana Subocza.

Ks. Marian Subocz od 1990 roku tworzył struktury Caritas Polska. Był twórcą Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, to dzięki jego inicjatywie na polskich stołach w Boże Narodzenie pali się świeca Caritas. Założył także ukazujący się do dziś kwartalnik „Caritas”. Dyrektorem Caritas Polska został wybrany 21 czerwca 2007 r. – a w 2012 r. rozpoczął drugą kadencję. Od lipca 2008 r. ks. Marian Subocz jest członkiem Papieskiej Rady „Cor Unum”. Podczas Konferencji Regionalnej, która odbyła się w Rzymie 21 maja 2011 r., ks. dr Marian Subocz został wybrany do Zarządu wykonawczego Caritas Internationalis. Jest również członkiem Zarządu Caritas Europa.