Projekty edukacyjne w Indiach

Caritas Polska już po raz kolejny wsparła Przemysłowy Instytutu Szkoleń Biskupa Ambrose w Cheyur, w dystrykcie Tiruppur, Tamilnadu. Dzięki przekazanym środkom 80 uczniów miało możliwość przez dwa semestry uczestniczyć w kursach technicznych z zakresu pracy montera, elektryka i mechanika.

Ponadto w marcu br. rozpoczął się projekt mający na celu wsparcie rozwoju ubogiej młodzieży ze slumsów w dystrykcie Kurnool, w stanie Andhra Pradesh.

Cheyur

W ramach projektu zakupiono specjalne uniformy na zajęcia warsztatowe dla uczniów pierwszego i drugiego roku, podręczniki, notatniki oraz pomoce naukowe. Fundusze przeznaczono ponadto na opłaty rejestracyjne i semestralne, które uczniowie są zobowiązani uiszczać państwu, na opłacenie dodatkowych zajęć z nauk ścisłych i matematyki oraz na organizację wizyt w warsztatach samochodowych i firmach, dzięki którym kursanci mieli możliwość poznać wiele praktycznych aspektów. Po ukończeniu szkolenia i po zdaniu egzaminu rządowego, absolwenci mają zapewnioną pracę w tych firmach w miejscowościach Tiruppur, Coimbatore, Pollachi, Hosur, Bangalore, Salem i Sidco.

Beneficjenci projektu pochodzą z bardzo ubogich rodzin i mieszkają w miejscowościach oddalonych nawet 25 km od szkoły, więc każdego dnia muszą pokonywać duże odległości, aby uczestniczyć w zajęciach. Nauka zawodu jest dla nich jedyną drogą, aby wyrwać się z kręgu ubóstwa i być wsparciem dla swoich rodzin.

Przemysłowy Instytut Szkoleń Biskupa Ambrose działa od 20 lat. Oferuje trzy różne specjalizacje: monter, elektryk i specjalista od pojazdów mechanicznych. W każdej sekcji jest 20 seniorów i 20 juniorów. Nauka trwa 2 lata. Po ukończeniu kursu każda osoba ma zapewnioną pracę w swojej dziedzinie. Wielu przedsiębiorców i firm inżynierskich chętnie zatrudnia osoby, które ukończyły kurs w Instytucie. Miesięczne wynagrodzenie wynosi około 140 euro i wzrasta wraz z upływem lat i doświadczeniem.

Kwota dofinansowania projektu wyniosła 3 300 euro.

Kurnool

Trzyletni program rozwoju młodzieży ze slumsów prowadzony przez organizację Mahila ma na celu pomoc 500 osobom – młodzieży i dzieciom uczęszczającym do szkoły oraz osobom, które porzuciły szkołę. Projekt realizowany jest w czterech centrach: w Sri Nagar Colony, Venkayya palle, Johala Puram i Devanagar. Ośrodki te umożliwiają naukę i odrabianie pracy domowej w sprzyjającej atmosferze. Organizowane są programy kulturalne, szkoła wieczorowa, doradztwo zawodowe, programy dla młodzieży, zajęcia sportowe, gry i zabawy. Doradztwo ma za zadanie dyscyplinować młodzież, aby prowadzili życie obywatelskie i zgodne z wartościami, a także pomóc im w wyborze drogi życiowej.

Projekt rozpoczął się od wynajęcia i wyposażenia czterech budynków, w których mieszczą się centra, zakupiono pomoce naukowe, materiały oraz sprzęt do zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Po uruchomieniu centrów, do każdego z ośrodków przychodzi w godzinach popołudniowych 20 – 27 uczniów, aby odrobić zadanie domowe. Młodzi ludzie, którzy porzucili szkołę przychodzą każdego dnia, szukając pomocy ze strony wychowawców. Opiekunowie rozmawiają z nimi, uczą ich odpowiedzialności, przestrzegają przed nieodpowiednimi znajomościami i wskazują, w jaki sposób znaleźć pracę, aby stali się wsparciem dla własnych rodzin. Ponadto osoby te spędzają czas czytając gazety i książki, grając w różne gry i biorąc udział w zajęciach sportowych. Pojawiła się także potrzeba organizowania okresowych badań lekarskich, gdyż w okresie deszczów monsunowych, dzieci narażone są na różne choroby. Wkrótce organizowane będą również kursy szycia dla młodych dziewcząt, a także zajęcia między innymi z zakresu zdrowia, higieny, troski o rodzinę i oszczędzania.

Kwota wsparcia trzyletniego programu wynosi 24 000 dolarów.

podobne artykuły