Przemyśl: Niepełnosprawni gotują dla potrzebujących

Niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas w Leżajsku codziennie w ramach rehabilitacji zawodowej w pracowni gastronomicznej przygotowują ciepłe posiłki, które są wydawane dla osób potrzebujących z miasta i okolic. Osoby z niepełnosprawnością pod okiem wykwalifikowanego instruktora (pani inż. Anny Ślesińskiej) zdobywają doświadczenie zawodowe poprzez naukę gotowania i obsługę profesjonalnych urządzeń gastronomicznych w nowo wyremontowanej i w pełni wyposażonej pracowni gastronomicznej (kuchni).

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk działa na terenie miasta od szesnastu lat. 25 maja 2017 r. ks. Abp. Józef Michalik poświęcił   budynek Caritas przy ulicy Jarosławskiej w Leżajsku, który  został wyremontowany, rozbudowany i w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych (winda, platforma, podjazdy). Pozwoliło to poszerzyć działalność Caritas a zarazem objąć opieką liczniejszą  grupę potrzebujących.

Obecnie w WTZ w Leżajsku prowadzona jest rehabilitacja zawodowa i społeczna dla 50 osób z niepełnosprawnością w dziesięciu pracowniach: gastronomicznej, rękodzielniczo-krawieckiej, ekologiczno-wikliniarskiej, gospodarczo-porządkowej, plastycznej,  wizażu   i wyrobu biżuterii, odlewniczo-ceramicznej, rzemieślniczo-modelarskiej, poligraficzno-bibliotekarskiej i przygotowania zawodowego. Ponadto uczestniczy Warsztatu odbywają praktyki zawodowe  w różnych zakładach pracy takich jak: Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), kuchnie, restauracje, muzea, biblioteki nabywając umiejętności zawodowe potrzebne do podjęcia pracy. Najczęściej nasi uczestnicy kontynuują rehabilitację zawodową przechodząc z WTZ do ZAZ, ale są również osoby, które znalazły zatrudnienie na wolnym rynku pracy.

Aby rozwijać się zawodowo potrzebna jest także rehabilitacja społeczna, umiejętności komunikowania się, przemieszczania, samodzielności, które są rozwijane poprzez treningi poruszania się komunikacją publiczną, trening ekonomiczny, trening mieszkaniowy itp.

Sprawność fizyczna, która jest bardzo ważnym czynnikiem w samodzielności jest rozwijana poprzez zajęcia na pracowni fizjoterapii, a także sportowych zajęciach grupowych. W ramach rehabilitacji społecznej uczestnicy Warsztatu biorą udział w różnych imprezach okolicznościowych, a także wyjeżdżają na bliższe i dalsze wycieczki.

Aby zostać uczestnikiem WTZ w Leżajsku trzeba posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej i złożyć podanie o przyjęcie.   Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu z nami.

Adres: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk, ul. Jarosławska 4, 37-300 Leżajsk. Tel. 17 240 24 01.

 Autor: Katarzyna Figiela-Molenda

fot.: Caritas Archidiecezji Przemyskiej