Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek o migrantach

118

W tym tygodniu odbyło się spotkanie Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Radzie przewodniczy Ksiądz Biskup Krzysztof Zadarko. W skład gremium wchodzą profesorowie, duchowni, praktycy na co dzień zajmujący się obszarem związanym z migracjami, turystyką i pielgrzymowaniem. Z ramienia Caritas Polska konsultorem Rady jest Marta Walasik-Sałek odpowiedzialna za pomoc migrantom i uchodźcom.

Istotnym tematem poruszanym podczas obrad była kwestia migrantów z Ukrainy, którzy przyjeżdżają coraz chętniej do Polski. W związku z tym pojawia się wyzwanie dla całego Kościoła nad opieką duszpasterską dla nowych przybyszów.

Bp Zadarko wśród głównych problemów, z którymi migranci z Ukrainy spotykają się w Polsce, wymienił nieuczciwe wynagradzanie za pracę i złe warunki mieszkaniowe. Zaznaczył jednak, że przeważają pozytywne przykłady.

Przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek podkreślił, że do Polski przyjeżdża coraz więcej greckokatolickich księży z Ukrainy, by posługiwać swoim rodakom. Dodał, że współpracują oni z biskupami rzymskokatolickim, od których często otrzymują pomoc.

Caritas Polska na co dzień wspiera migrantów dzięki realizacji pomocy w 6 Centrach w Polsce. Pozostaje również we współpracy z Caritas grekokatolicką Archidiecezji Wrocławsko-Gdańskiej, z którą analizuje potrzeby Ukraińców mieszkających w Polsce oraz pracuje nad modelem integracyjnym skierowanym do tej grupy obcokrajowców – podkreśla Marta Walasik-Sałek odpowiedzialna w Caritas Polska za pomoc migrantom i uchodźcom.

Według statystyk przedstawionych na stronie migracje.gov.pl w Polsce aktualne dokumenty pobytu posiada 126 651 Ukraińców. Ponad 95 tysięcy osób przebywa na zasadach pobytu czasowego. Zaprezentowane dane przedstawiają wyłącznie statystyki prowadzone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Do wskazanych liczba należy dodać liczbę Ukraińców przebywających w RP na podstawie wydanych wiz. Należy pamiętać, że od 11 czerwca br. zniesiony został obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej. Oznacza to, że Ukraińcy mogą wjechać do krajów członkowskich bez wizy na 90 dni – w ciągu pół roku – w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych.  Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym będą mogli wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.