Lublin: Wakacyjna Akcja Caritas trwa!

Tradycyjnie, jak co roku, Caritas Archidiecezji Lubelskiej zabiera potrzebujące dzieci na dwanaście dni dobrej zabawy z rówieśnikami, na niezliczone okazje do cieszenia się urokami lata i wypoczynek w pięknych miejscach Lubelszczyzny. Na pięciu turnusach kolonijnych, w tym jeden dla wolontariuszy Caritas, wypocznie blisko pięćset dzieci.

Ofertę wypoczynku kierujemy do dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych oraz dzieci polonijnych (50 dzieci z Białorusi i 40 dzieci z Ukrainy). Chcemy, aby czas spędzony z Caritas był przepełniony miłością, nadzieją, Bogiem (na każdym turnusie obecny jest duszpasterz). Zabawy integracyjne, warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne, festiwale piosenki, turnieje wiedzy, konkursy, to tylko część atrakcji i zajęć przygotowanych dla najmłodszych.

Cztery turnusy wakacyjne odbędą się w „Domu Zawierzenia” nad jeziorem Firlej oraz jeden w „Domu Spotkania”  w podlubelskiej Dąbrowicy.

Terminy turnusów w Firleju:

1) 24 – 28 czerwca – 100 wolontariuszy  Caritas;

2) 3-14 lipca – 100 dzieci;

3) 17-28 lipca – 100 dzieci (50 dzieci z Białorusi);

4) 19-30 sierpnia – 100 dzieci.

Terminy turnusów w Dąbrowicy

1) 7-18 lipca – 70 dzieci (40 dzieci z Ukrainy).

Zależy nam, aby czas spędzony na koloniach, był dla naszych dzieci czasem pełnym radości, poznawania drugiego człowieka, nauki, ale przede wszystkim beztroskiej zabawy. Bez wolontariuszy, opiekunów, kierowników, pielęgniarek wakacje nie mogą się odbyć! Jeśli dysponujesz czasem – skontaktuj się z nami! 

Jeśli chcesz i możesz ofiarować swój czas, wiedzę oraz spędzić tydzień na letnich koloniach zapraszamy do Centrali Caritas lub prosimy o kontakt telefoniczny: 81 532 95 71.

Wypoczynek dzieci polonijnych jest finansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobyt dzieci w dniach 3-14 lipca w „Domu Zawierzenia” nad Firleje i 19-30 sierpnia w „Domu Spotkania” w Dąbrowicy jest współfinansowany przez Wojewodę Lubelskiego, w imieniu którego działa Lubelski Kurator Oświaty.