Opole: X Diecezjalna Pielgrzymka Szkolnych Kół Caritas

109

W czwartek, 8 czerwca 2017 r. odbyła się X Diecezjalna Pielgrzymka Wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas na Górę Św. Anny. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą św. w bazylice św. Anny, której przewodniczył ks. Jarosław Staniszewski, diecezjalny opiekun Szkolnych Kół Caritas.

Po mszy św. wyruszyliśmy w procesji pod pomnik św. Jana Pawła II. Następnie trasa prowadziła dróżkami Kalwarii do Domu Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Porębie. Tam czekał na nas posiłek. Po agapie wolontariusze z każdego SKC, zaprezentowali przygotowany przez siebie repertuar. Celem występów nie było tylko pokazanie swoich umiejętności, ale przede wszystkich dzielenie się radością z pensjonariuszami Domu Pomocy w Porębie, prowadzonego przez siostry służebniczki. Dla przykładu: młodzież z Krapkowic, oprócz hymnu ŚDM w Częstochowie z 1991 r. „Abba Ojcze”, odśpiewała także ulubioną pieśń Jana Pawła II „Barka”, a na koniec „Karolinkę”. Były też tańce i zabawy oraz tradycyjny koncert na harmonijkę ustną, w wykonaniu ks. Jarka.

Uczestnicy pielgrzymki z zainteresowaniem przyjęli informację, że w Łodzi w dniach 9-10 września 2017 r. odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Młodych Wolontariuszy Caritas pod hasłem: Światło – follow it. Postacią wiodącą, wokół której przygotowany zostanie program zjazdu, będzie św. siostra Faustyna Kowalska. Już dzisiaj zapraszamy do udziału.

 opr. Jacek Klose, opiekun SKC ZSZ „Zamek” Krapkowice