Zmiana Zarządu Caritas Polska

1571

30 czerwca 2017 roku dotychczasowy Zarząd Caritas Polska zakończył kadencję. Obowiązki dyrektora Caritas Polska, przejął nowy dyrektor ks. Marcin Iżycki, wybrany na tę funkcję decyzją Konferencji Episkopatu Polski.

Pożegnanie rozpoczęło się od dziękczynnej Mszy świętej za posługiwanie ks. Mariana Subocza, ustępującego dyrektora Caritas Polska i jego zastępcy o. Huberta Matusiewicza OH.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Caritas Polska, a także pracownicy fundacji Pro Caritate wraz z jej prezesem ks. Mariuszem Żabą.

Na dziedzińcu Centrum Charytatywno-Edukacyjnego Centrum Okopowa na pamiątkę wieloletniej posługi Księży Dyrektorów został posadzony Dąb Mamre.

Nowy dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki pochodzi z Żyrardowa (diecezja łowicka). Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. z rąk bp. Kazimierza Romaniuka. Ukończył studia doktoranckie z misjologii na UKSW. W latach 1998-2006 pracował jako wikariusz w kilku parafiach diecezji warszawsko-praskiej. Był wykładowcą misjologii w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji warszawsko-praskiej, a w latach 2006-2008 dyrektorem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski. Od 2010 r. jest dyrektorem Wydziału Misyjnego Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej. Rok później został dyrektorem Dzieła Misyjnego diecezji warszawsko-praskiej.

W 2007 r. ks. Iżycki został dziekanem Służby Celnej. Był kapelanem Izb Celnych w Warszawie, Łodzi i Białej Podlaskiej. Od 2013 roku jest krajowym duszpasterzem służb skarbowych i Służby Celnej. Pełni służbę w stopniu młodszego inspektora celnego.

W ub. roku ks. Marcin Iżycki został odznaczony brązową odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”, a w lutym tego roku Medalem „Milito Pro Christo”. Ma 44 lata.