„Solidarni z Aleppo” – podziękowanie

20 lipca w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotkanie podsumowujące zbiórkę „Solidarni z Aleppo” zorganizowaną przy okazji odbywającej się w Krakowie 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie.

Wzięli w nim udział: ks. Marcin Iżycki – Dyrektor Caritas Polska oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pan Piotr Gliński, a także Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków –  Pani Magdalena Gawin.

Ks. Marcin Iżycki przekazał na ręce przedstawicieli Ministerstwa specjalne podziękowania oraz listy informujące o przebiegu akcji. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy podczas zbiórki do puszek udało się zebrać kwotę 15 019 zł. Natomiast  podczas akcji  SMS-owej w dniach 02 – 20 lipca br. liczba wysłanych wiadomości z hasłem SYRIA wyniosła 123 044 SMS-y.

Akcja „Solidarni z Aleppo” stanowi bardzo ważny symbol solidarności z mieszkańcami zrujnowanego miasta – tak bardzo przypominającego powojenną Warszawę oraz ofiarami przedłużającego się konfliktu syryjskiego, które Caritas od 2012 roku otacza szczególną troską.

Tym bardziej cieszy fakt, że Polacy pamiętając tragedię Powstania Warszawskiego tak hojnie odpowiedzieli na wezwanie pomocy.

Akcję „Solidarni z Aleppo” można wesprzeć wysyłając SMS o treści SYRIA na numer 72052 (2,46 zł z VAT).

Środki zebrane do końca lipca zostaną przeznaczone na stypendia edukacyjne dla dzieci w Aleppo. Roczny koszt jednego stypendium to ok. 100 USD.

fot. dzięki uprzejmości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

podobne artykuły