Ukraina: Projekt wsparcia socjalnego, prawnego i psychologicznego w Berdiańsku

Zakończył się roczny projekt pn. „Wsparcie centrum pomocy socjalnej dla uchodźców oraz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej” prowadzony przez lokalną Caritas w Berdiańsku na Ukrainie. Bierdiańsk znajduje się nad Morzem Azowskim, niedaleko strefy ATO. W okresie trwania projektu wsparcie w obszarze pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej otrzymało 1306 beneficjentów.

W Berdiańsku oficjalnie zarejestrowanych jest ok. 15 tys. przesiedleńców wewnętrznych. Osoby te zmuszone były opuścić swoje domy, straciły pracę, a tym samym źródło utrzymania. Wiele z tych osób nie wie, jak odbudować życie w nowym miejscu i w rezultacie popadają w depresję. Dlatego też Caritas-Spes-Berdiańsk już od 2014 roku pomaga ludziom z terenów Ługańska i Doniecka, którzy ucierpieli na skutek działań wojennych. Dzięki wsparciu ze strony Caritas Polska możliwe było wyposażenie i utrzymanie centrum pomocy socjalnej przez okres 12 miesięcy.

Pierwszym etapem projektu była adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na centrum.

W czerwcu 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie centrum. Zatrudniono prawnika, psychologa i pracownika socjalnego, a zakres udzielanej pomocy obejmował porady prawne, wsparcie psychologiczne, szkolenia, terapię grupową, zajęcia dla dzieci i dorosłych z pracownikiem socjalnym oraz psychologiem. Przy doborze beneficjentów kierowano się następującymi kryteriami: rodziny wielodzietne (troje і więcej dzieci), samotne matki, osoby starsze, niepełnosprawni i bezrobotni.

Osoba potrzebująca wsparcia zwracała się do pracownika socjalnego, który przeprowadzał wywiad, aby określić potrzeby, a następnie kierował do odpowiedniego specjalisty. Konsultacje odbywały się także przez telefon i internet. Główne kwestie, jakie zgłaszali potrzebujący to gdzie i w jaki sposób mogą odnowić utracone dokumenty bądź znaleźć pracę, gdzie mogą otrzymać pomoc w postaci żywności, leków albo pomoc finansową, często prosili o wyjaśnienie funkcjonującego prawodawstwa, w tym zasiłki dla uchodźców i pomoc socjalna osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto w wielu przypadkach konieczna była pomoc w decyzjach sądowych, gdy prawnik składał oświadczenia i osobiście towarzyszył podopiecznym w sądzie w przypadku sporów z organami miejscowego samorządu, miejscowymi służbami komunalnymi i organami pracy, a także w sytuacji sporów przesiedleńców z członkami rodziny, którzy pozostali na terenach okupowanych.

Bardzo ważnym elementem były spotkania z psychologiem, który przeprowadzał indywidualne rozmowy z beneficjentami, prowadził terapię grupową, a raz w miesiącu  organizował treningi dla dzieci mające na celu pomoc w adaptacji w nowym środowisku i wyzwolenie ich potencjału twórczego.

Dodatkowym działaniem prowadzonym przez centrum była organizacja akcji dobroczynnych i zbiórka funduszy na pomoc osobom potrzebującym. Największą akcją była zbiórka na kupno obuwia zimowego dla dzieci. Z zebranych środków udało się zakupić buty dla 62 dzieci z ubogich rodzin.

Kwota wsparcia ze strony Caritas Polska wyniosła 7 443 EUR.