Diecezja siedlecka – za pośrednictwem Caritas Diecezji Siedleckiej – od początku lipca br. poprzez program „Rodzina Rodzinie” wspiera finansowo – poszkodowane przez wojnę – rodziny syryjskie i libańskie. W każdym dekanacie diecezji, zbierane są środki, które zapewnią im na miejscu m.in. żywność, wodę, lekarstwa, odzież i prąd.

– W program, jako diecezja, włączamy się już po raz drugi. Wśród darczyńców znaleźli się: ks. biskup Kazimierz Gurda (wspiera 1 rodzinę), Caritas Diecezji Siedleckiej (1 rodzina), dekanat siedlecki (2 rodziny) i pozostałe 24 dekanaty diecezji (każdy pomaga 1 rodzinie). Przedsięwzięcie polega na wsparciu konkretnych potrzebujących rodzin poprzez wpłacanie na ich rzecz po 510 złotych przez 6 miesięcy do siedleckiej Caritas, która przekazuje je do Caritas Polska. W końcowym efekcie, Caritas Polska wraz z partnerami – Caritas Liban, Caritas Aleppo i misją Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi pomaga rodzinom (głównie z Aleppo), którzy stracili dosłownie wszystko – tłumaczy Maria Jastrzębska, koordynator programu w Caritas Diecezji Siedleckiej.

– Myślę, że warto pomagać tam na miejscu, gdzie rodziny mają swój język, swoje korzenie i domy. Dzięki temu ci ludzie nie muszą uciekać w poszukiwaniu chleba i utraconego bezpieczeństwa – zaznacza ks. Marek Bieńkowski, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

Osoby, które chcą wspomóc program „Rodzina Rodzinie” (przez 6 miesięcy wpłacać 510 zł) prosimy o kontakt bezpośrednio z Caritas Polska: Anna Kądzielska – koordynator projektu w Caritas Polska, tel. (22) 33-48-536, e-mail: akadzielska@caritas.org.pl lub rodzinarodzinie@caritas.pl. Informację o programie można znaleźć na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl.

Można też dokonać indywidualnej wpłaty (mniejsze kwoty) na konto podstawowe Caritas Diecezji Siedleckiej – Bank Spółdzielczy O/Siedlce 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010 z dopiskiem „Rodzina Rodzinie”.

Kontakt:

Maria Jastrzębska – koordynator programu „Rodzina Rodzinie” w Caritas Diecezji Siedleckiej, tel. (25) 640-71-30.