Wsparcie dla dzieci i młodzieży ukraińskiej

Intensywna nauka, a potem wakacyjny wypoczynek, aby zebrać siły na kolejny rok szkolny – te dwa elementy są niezbędne do prawidłowego rozwoju młodego człowieka. Dlatego też Caritas Polska każdego roku wspiera szereg projektów edukacyjnych i kolonijnych na Ukrainie.

 Stypendia

Pnikut to miejscowość w obwodzie lwowskim. Mieści się tam dziecięce miasteczko założone przez Caritas-Spes Archidiecezji Lwowskiej, która od 2009 roku szczególną opieką otacza sieroty i dzieci pozbawione pieczy rodzicielskiej. Miasteczko liczy obecnie pięć rodzinnych domów, w których mieszka łącznie 50 dzieci wraz z rodzicami-opiekunami. Są to dzieci w różnym wieku, od niemowląt po nastolatków.

W roku szkolnym 2016/2017 Caritas Polska sfinansowała stypendia dla 4 uczniów z rodzinnego domu dziecka nr 1 w Pnikucie, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych w Pszczelej Woli w województwie lubelskim. Bogdan ukończył właśnie drugą klasę a Nazar pierwszą klasę Technikum Pszczelarskiego na kierunku pszczelarstwo zawodowe, natomiast Natalia i Wasyl zakończyli pierwszy rok nauki w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych na profilu gastronomia i usługi żywnościowe.

Osoby te pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych i dlatego też zostały oddane do rodzinnych domów dziecka. Dzięki pracowitości, zaangażowaniu i otwartości udało się im uporać z przeszłością i zmienić życie. Samodzielnie nauczyli się języka polskiego, następnie uczęszczali do polskiej szkoły w Mościskach, aż wreszcie wyrazili chęć uczenia się w Polsce. Młodzi ludzie chętnie angażują się w życie parafii w Pnikucie i w różnego rodzaju akcje organizowane przez lwowską Caritas.

Turnusy wakacyjne

Wielu rodzin na Ukrainie nie stać na wysłanie dzieci na kolonie, dlatego też parafie i lokalne Caritas dokładają starań, aby taki wypoczynek umożliwić. Caritas Polska wsparła zakończone niedawno turnusy wakacyjne w miejscowości Zamłynie na Wołyniu i w Żytomierzu.

W Centrum Integracji w Zamłyniu należącym do Caritas-Spes Diecezji Łuckiej zorganizowano trzy 6-dniowe turnusy połączone z warsztatami integracyjno-terapeutycznymi, w których łącznie uczestniczyło 141 dzieci z domu dziecka z Łucka, dzieci-półsieroty, które straciły jednego z rodziców podczas działań wojennych w strefie ATO oraz dzieci osób przesiedlonych z terenów objętych działaniami zbrojnymi z Doniecka i Ługańska. Zajęcia miały na celu pomóc dzieciom, które doświadczyły traumatycznych przeżyć na skutek wydarzeń losowych i działań wojennych. Były to zajęcia edukacyjne ze studentami Uniwersytetu Wołyńskiego; zajęcia z terapii artystycznej; spotkania z psychologiem; hipoterapia, która pozytywnie wpływała na wyciszenie negatywnych emocji u dzieci; zajęcia sportowe prowadzone przez wolontariuszy – byłych uczestników ATO (piłka nożna, siatkówka, badminton). Były także wycieczki rowerowe, gry i zabawy w grupach, ognisko, dyskoteka oraz projekcja filmów.

Podarowaliśmy im skrawek spokojnego nieba. Największym podziękowaniem były słowa dzieci przed odjazdem: „Nigdy Was nie zapomnimy!” – powiedział ks. Jan Buras, dyrektor centrum.

W domu parafialnym parafii Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu odbyły się dwie tury półkolonii, łącznie 20 dni, w których uczestniczyło 140 dzieci w wieku 5-12 lat. Były to dzieci z ubogich rodzin pochodzenia polskiego, z rodzin prawosławnych, a także niewierzących. Bliscy niektórych dzieci biorą udział w działaniach zbrojnych na wschodzie Ukrainy.

W godzinach od 10 do 17 dzieci uczęszczały na szereg zajęć prowadzonych przez animatorów: pracę twórczą w grupach, gry i zabawy, zajęcia sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, czy wycieczki po okolicy. Ważnym elementem programu była codzienna modlitwa, katecheza i wspólne śpiewanie piosenek religijnych. Dzieci wzięły też udział w pielgrzymce autokarowej do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu. Uczestnicy mieli także zapewnione dwa smaczne posiłki w ciągu dnia, obiad i podwieczorek, które przygotowywane były na miejscu.

Udział w półkoloniach umożliwił integrację między dziećmi różnych wyznań i o różnym światopoglądzie, co było dla nich bardzo ważnym doświadczeniem tolerancji i wzajemnego szacunku. Ponadto miały możliwość nauczyć się wielu ciekawych i pożytecznych rzeczy oraz rozwinąć własne talenty.

Łączna kwota wsparcia ze strony Caritas Polska wyniosła 42 845,20 złotych.