Wizyta studyjna Caritas Zakarpacie

„Ten wyjazd pokazał nam w jakim momencie naszej działalności się znajdujemy i ile jeszcze pracy przed nami. Taka perspektywa martwi, ale i motywuje. W końcu Wasza szeroka działalność to dowód na to, że ciężka praca naprawdę opłaca się” – powiedział ks. Jarosław, jeden z uczestników delegacji Caritas Zakarpacie. Goście spędzili w Warszawie dwa dni, w czasie których odwiedzili różne placówki świadczące usługi w obszarze opieki paliatywnej dla dzieci, osób dorosłych i starszych.

Wizyta trwała od 21 do 23 sierpnia. W czasie dwóch dni goście z Ukrainy, na co dzień pracujący w różnych obszarach pomocowych, odwiedzili 3 ośrodki medyczne: Hospicjum Domowe w Błoniach pod Warszawą i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy na Krakowskim Przedmieściu, należące do Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz Długoterminową Opiekę Domową w Wołominie prowadzoną przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Zapoznali się także z rolą i specyfiką pracy Caritas Polska. Otrzymali także możliwość poznania polskich i zagranicznych programów pomocowych, które są realizowane od lat i przez ten czas stały się wizytówką organizacji.

Przedstawiciele Caritas Zakarpacie byli szczególnie zainteresowani aspektami prawnymi i finansowymi prowadzonych placówek. Pojawiało się wiele zapytań dotyczących wsparcia na poziomie państwowym i samorządowym. „W naszym kraju nie ma tak rozbudowanych struktur, nie ma takiej sieci kontaktów i współpracy między Caritas, a państwem oraz innymi podmiotami” – dodawali jednogłośnie. Koordynatorki placówek medycznych zwracały uwagę na to, że ich początki również nie należały do najłatwiejszych: „Na setkę drzwi, do których się puka z prośbą o pomoc, znajdzie się jedna czy dwie pozytywne odpowiedzi. Potem pojawiają się kolejne i kolejne. Na wszystko potrzeba jednak czasu i cierpliwości, ale przede wszystkim zaangażowanych i zmotywowanych do działania ludzi” – mówi doktor Barbara Kołakowska, kierownik placówki w Błoniach.

Wartościowe okazały się spotkania z praktykami z wieloletnim doświadczeniem: koordynatorami placówek i lekarzami. Nasi goście zwrócili uwagę na ich ogromne zaangażowanie w pracę, znacznie wykraczające poza przypisane im codzienne obowiązki. Jednogłośnie przyznali, że praca z ludźmi cierpiącymi wymaga szczególnego podejścia, wyrozumiałości i cierpliwości, co musi iść w parze z kompetencjami. Tylko wtedy placówka cieszy się zaufaniem społecznym.

W dniach 23-25 sierpnia uczestnicy delegacji przebywają w Krakowie. Odwiedzą Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Matki i Dziecka im. bł. B. Jabłońskiej, placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego oraz Stację Opieki prowadzone przez  Caritas Archidiecezji Krakowskiej.