Caritas Polska przechodzi do długofalowej pomocy dla poszkodowanych w nawałnicach

1 września przedstawiciele Caritas Polska: ks. Marcin Iżycki – dyrektor Caritas Polska oraz ks. Marek Dec –z-ca dyrektora odwiedzili poszkodowanych w nawałnicach, które przeszły nad Polską w sierpniu na terenie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wizyty miały miejsce w miejscowościach Murczynek oraz Rogowo.

Dyrektorzy, w towarzystwie lokalnych proboszczów, mieli okazję zobaczyć straty, jakie wywołał żywioł. Następnie poinformowali o długofalowym wsparciu przy odbudowie domów poszkodowanych rodzin. Pomoc ta możliwa jest dzięki wsparciu darczyńców, którzy przekazali środki w wysokości – 1 mln 30 tys. zł. Caritas Polska rozdysponowała dotychczas na pomoc poszkodowanym przez wichurę za pośrednictwem Caritas Diecezjalnych następujące kwoty: 480 tys. zł na terenie diecezji peplińskiej, 250 tys. zł w archidiecezji gnieźnieńskiej i 150 tys. zł w diecezji bydgoskiej.

Decyzją Prezydium Caritas zbiórka pieniędzy za pomocą akcji SMS została przedłużona do końca roku. W ten sposób społeczeństwo może nadal wspierać ofiary nawałnic.

Relacja z wykonanych działań pomocowych na terenie wszystkich obszarów dotkniętych żywiołem została przedstawiona Prymasowi Polski – księdzu Wojciechowi Polakowi, który podczas spotkania w Gnieźnie podziękował osobiście dyrektorom Caritas Polska za zaangażowanie i szybką reakcję na potrzeby poszkodowanych w nawałnicach.

Kolejnym ważnym podsumowaniem pierwszego etapu wsparcia osób poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach było spotkanie dyrekcji Caritas Polska oraz dyrekcji Caritas Diecezji Bydgoskiej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim – Mikołajem Bogdanowiczem.

Podsumowano pomoc, jaka została udzielona potrzebującym. Podkreślono wkład lokalnej Caritas, która na rzecz osób poszkodowanych przekazała – przy wsparciu darczyńców – przede wszystkim materiały budowlane, sprzęt porządkujący, żywność i wodę pitną.

Na zakończenie wizyty w Bydgoszczy dyrekcja Caritas Polska spotkała się z ordynariuszem diecezji – księdzem biskupem Janem Tyrawą.

Obecnie Caritas Polska rozpoczęła pomoc długofalową. Poszkodowane rodziny mogą składać wnioski, które są do pobrania w diecezjalnych i parafialnych oddziałach Caritas i w ten sposób poinformować, jakiej pomocy potrzebują. W miarę napływających środków będzie możliwość ich przeanalizowania i podjęcia reakcji tam, gdzie jest to najpilniejsze.

Poszkodowanych można wesprzeć wysyłając SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonując wpłaty na konto Caritas Polska  PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 – z dopiskiem WICHURA.