Zapraszamy na Ogólnopolski Zjazd Młodych Wolontariuszy Caritas

9 – 10 września 2017 r. odbędzie się w Łodzi Ogólnopolski Zjazd Młodych Wolontariuszy Caritas. W wydarzeniu udział weźmie ponad 2 tysiące młodych ludzi ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczestnicy spotkania to młodzież posługująca jako wolontariusze w Szkolnych Kołach Caritas z całej Polski wraz ze swoimi opiekunami oraz wolontariusze indywidualni, studenci.

Zjazd jest wydarzeniem o charakterze religijnym i formacyjnym. W ramach Zjazdu w sobotę zaplanowano grę miejską, poświęconą życiu i przesłaniu św. Faustyny Kowalskiej oraz spotkanie w Hali Expo prezentujące ideę wolontariatu oraz dokonania poszczególnych środowisk Caritas w Polsce, które zakończy się wieczorem uwielbienia prowadzonym przez zespół „Mocni w Duchu”. W niedzielę, odbędzie się spotkanie na Placu Wolności ze świadectwami z zagranicznej działalności wolontariuszy oraz przemarszem z relikwiami św. Faustyny, ulicą Piotrkowską, od Placu Wolności do Archikatedry Łódzkiej. Na zakończenie Zjazdu odprawiona zostanie Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Ireneusza Pękalskiego z Łodzi oraz ks. Bpa Wiesława Szlachetki, przewodniczącego Komisji Charytatywnej KEP. Wydarzenie patronatem objęli: Ks. Biskup Marek Marczak – Administrator Archidiecezji Łódzkiej, Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

 

Wszystkich chętnych do dołączenia się do Zjazdu Wolontariatu Caritas oraz doświadczenia siły Caritas zapraszamy w niedzielę 10 września na pl. Wolności w Łodzi o godz. 10.30 do kolorowego pochodu wolontariuszy oraz wspólnej Mszy św. W Archikatedrze Łódzkiej o godz. 12.30. Bądźcie z nami!

fot. Wolontariusze podczas tegorocznej Pielgrzymki Pracowników i Wolontariuszy do Łagiewnik.