Wyprawki szkolne dla blisko 400 dzieci cudzoziemskich

Rozpoczął się nowy rok szkolny, dlatego tak jak w poprzednim roku Caritas Polska w partnerstwie z Centrami Pomocy Migrantom i Uchodźcom i Urzędem do spraw Cudzoziemców w ramach Projektu „Nowy Dom Polska” przekazała wyprawki szkolne dla blisko 400 dzieci cudzoziemskich.

Tornistry wraz z artykułami szkolnymi dla najbardziej potrzebujących dzieci cudzoziemskich w wieku szkolnym, które objęte są Projektem „Nowy Dom Polska” zostały przekazane w Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Warszawie, Białej Podlaskiej, Białymstoku, Lublinie i Zgorzelcu. Dzięki otrzymanym wyprawkom dzieci mogły z uśmiechem przywitać nowy rok szkolny.

Projekt jest realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna Przystań”.