Czy pamiętasz swój pierwszy dzień w szkole? – zapytaliśmy przyjaciół Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Odpowiedzi były różne ale łączyło je jedno – pamiętamy emocje, które towarzyszyły nam w dniu przekroczenia szkolnych progów po raz pierwszy.

Wspomnienia złożyły się na krótki film, który Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej ma przyjemność zaprezentować, jednocześnie zapraszając do wsparcia akcji pomocy ubogim dzieciom idącym do szkoły Tornister pełen uśmiechów.

W Diecezji Bielsko-Żywieckiej nowy rok szkolny 2015/2016 z uśmiechem rozpoczęło ponad 500 dzieci, a w roku szkolnym 2016/2017 było ich już niemalże 700. W tym roku ofiarodawcy przygotowali już 600 plecaków.

Caritas Polska wraz z Caritas Diecezjalnymi już po raz 9. prowadzi akcję Tornister pełen uśmiechów. Akcja ma na celu przygotowanie wyprawki szkolnej dziecku z rodziny wielodzietnej lub o niższym statusie materialnym, tak aby nowy rok szkolny mogły rozpocząć z uśmiechem.