W siedzibie Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w każdą ostatnią środę miesiąca dyżuruje prawnik udzielający bezpłatnych porad prawnych. Porady w określonym zakresie udzielane są przez radcę prawnego ze współpracującej z Caritas Kancelarii Tomasza Gondko z Bielska-Białej. Na wizyty można umawiać się w biurze Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.