W tym roku dwugodzinne zajęcia w miasteczku drogowym dla zgłoszonych już 500 dzieci z klas: 0-I przeprowadzimy w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku w dniach: 11-15 września. Jak zwykle w realizację akcji włączą się: WORD, Policja i Straż Miejska. 

Tradycją stało się organizowanie przez Caritas Diecezji Toruńskiej przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego akcji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, której celem jest promocja bezpiecznych zachowań najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Przedsięwzięcie realizujemy poprzez zorganizowanie zajęć w miasteczku drogowym, jak i przekazanie kamizelek oraz opasek odblaskowych. Poprzednie edycje zaowocowały podarowaniem 93 000 elementów odblaskowych uczniom szkół regionu kujawsko-pomorskiego.

Akcja „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” została umieszczona w Wojewódzkim Programie Realizacyjnym na lata 2016-2017, opracowanym przez Kujawsko-Pomorską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Akcję oficjalnie rozpoczynamy w poniedziałek, 11 września o godz. 9.00.