Przedstawiciele Caritas uczestniczyli w spotkaniu pośw. współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej

155

Influentials Programme: Development Cooperation and Humanitarian Aid to spotkanie między holenderskimi i polskimi przedstawicielami działalności humanitarnych i rozwojowych na świecie, które odbyło się 10-13 września 2017 r.

Polscy przedstawiciele organizacji takich jak: Polska Akcja Humanitarna, Caritas Polska, Polska Misja Medyczna, Polski Czerwony Krzyż oraz pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych brali udział w dyskusjach i konferencjach organizowanych w MSZ Holandii (Department of International Cooperation), Ministerstwie Obrony oraz w siedzibach wielu organizacji pozarządowych, takich jak: SNV (Niderlandzka Organizacja Rozwojowa), ICCO (Współpraca Międzykościelna Na Rzecz Rozwoju), czy ZOA (Pomoc i Odbudowa w Krajach Dotkniętych Kataklizmami lub Konfliktami Zbrojnymi). Celem spotkania było przedstawienie wieloletniej holenderskiej tradycji pomocy humanitarnej i rozwojowej polskim gościom, zapoznanie ich z jej mechanizmami oraz wszczęcie rozmowy na ten temat. Uczestnicy Influentials Programme mają nadzieję, że spotkanie to początek dłuższej współpracy między polskimi i holenderskimi organizacjami pomocy humanitarnej i rozwojowej.